Få kontroll på Lean kompetansen med Lean kompetansematrise

Involvering alle i virksomheten er en viktig faktor for suksess i et Lean-program. Kompetanseheving og opplæring av medarbeidere er en viktig del av dette. Vi får ofte spørsmålet om hvilken kompetanse som er nødvendig?

 

Noen skal kunne delta aktivt og selvstendig i forbedringsarbeidet, noen skal kunne delta sammen andre og noen skal kunne lede forbedringsarbeidet og veilede andre. Hvem som har behov for hvilken kompetanse vil avhenge av virksomhetens drift og hvordan man er organisert.

 

Med en god kompetansematrise vil virksomheten visualisere (som jo er en god ting) gapet mellom dagens kompetanse og målet, og ut fra det lage gode og tilpassede opplæringsplaner. Dette gir din virksomhet full kontroll og oversikt over egen kompetanse.

 

Madisa Consulting har i tett samarbeid med Teamkonsult utviklet en kompetansematrise for sentrale Lean-metoder som kan tilpasses den enkelte virksomhet.

 

Ta kontakt her for å motta gratis og redigerbar kompetansematrise.

    Les fullversjonen av artikkelen ovenfor og få tilgang til nye spennende artikler, kampanjer og nyheter fra Madisa Consulting