Rådgivning Lean

Vi lykkes, når våre kunder får resultater. 

Målet er å skape selvgående kunder som vil høste frukter i mange år.

Vi er Lean entusiaster og tilbyr Lean rådgivning både på nett, telefon og ute hos kunden.

Vårt dedikerte team har den faglige tyngden du trenger og vi kan ha ulike roller som rådgiver, sparringspartner, innleid Lean program leder (management for hire), prosjektleder, mentor og lærer.

Vi underviser på Høgskolen i Østfold og våre konsulenter har høyere utdanning. Våre konsulenter har også lang leder-erfaring på operasjonelt nivå fra både internasjonale og nasjonale virksomheter.

Vi har verktøykassen full av gode virkemidler for å øke effektiviteten og jobbe smartere.

 

Hvordan jobber vi som rådgivere?

  1. Vi forstår våre kunders behov og skreddersyr løsningene etter behov fra konkrete Lean-metoder til helhetlige Lean-program.

  2. Vi arbeider som ledelsens rådgivere som en forlengede arm

  3. Arbeidet gjennomføres som «top down bottom up» med en rød tråd på strategisk, taktisk og operativt nivå

  4. Resultater leveres gjennom utvikling av mennesker og prosesser med strukturerte samtaler og workshops

  5. Vi motiverer, inspirerer, og viser respekt når vi hjelper hver enkelt med å nå sitt potensiale

  6. Vi lytter og gir konkrete tilbakemeldinger på det som er bra og det som kan utvikles.

  7. Vi er alltid løsningsorienterte og står på litt ekstra for våre kunder.

“Europris AS- Logistikk har hatt et tett og godt samarbeid med Madisa Consulting v/ Marny Østreng siden 2018. Vi har benyttet oss at Madisa Consulting sine tjenester til både kurs og veiledning i tiden fra 2018-2020. Madisa har hjulpet oss med kulturbygging, grunnleggende Lean forståelse og vært en sterk bidragsyter og  rådgiver i mange av våre A3 prosjekter og 5S prosjekter. Vi ser frem mot et fortsatt godt samarbeid med Madisa Consulting i tiden som kommer.” Jan Eilef Tomasi Engen. Direktør Sentrallager Europris A/S

 

Her er noen av våre verktøy og metoder:

→ Prosess-effektivisering→ Verdistrøms-analyse→ VOC: Voice of the customer
→ SIPOC→ Sløsingsanalyse→ Visuell styring
→ Tavlemøter→ Kaizen→ Problemløsning
→ PDCA→ A3→ Rotårsaksanalyse
→ Fiskebensdiagram→ Prioriterings-matriser→ FMEA
→ 5S→ Spaghettimap→ Kanban
→ Poka yoke→ SMED→ Andon
→ Standardisering→ Lean ledelse→ Gemba
→ Hoshin Kanri→ Lean-speil→ Lean startup
→ Lean verdier→ Og mye mer!

 

I motsetning til vanlige forbedringsprosjekter, vil fokus opprettholdes både under og etter implementering med vårt Lean -program. Programmet er en strukturert arbeidsmetode basert på PDCA-hjulet og suksesskriterier basert på forskning og erfaring. Alle fasene består av en mengde aktiviteter og leveranser som skreddersys til din virksomhet. Programmet hjelper deg i oppstarten av en Lean-implementering eller etter at man har jobbet med Lean i en periode.

Lean ledelse er hjertet i programmet. Lean-ledelse er essensielt for å opprettholde momentum på kontinuerlige forbedringer, involvere medarbeidere og skape et vinnerlag. På sikt er målet med Lean å skape en kultur for kontinuerlig forbedringer.

 

 

 

Trenger du en Lean rådgiver, lærer eller prosjektleder? 

Kontakt daglig leder, Marny Østreng i dag! Klikk her.