Rådgivning Lean

Vi er Lean entusiaster og tilbyr Lean rådgivning hvor målet er å skape selvgående kunder som vil høste frukter i mange år.

Vi tilbyr Lean kurs, sertifiseringer og praktiske Lean spill også.

Lean er i vinden og passer for både næringslivet og offentlig forvaltning.

 

Lean er en driftsstrategi hvor teamet involveres til å jobbe med kontinuerlige forbedringer og skape flyteffektivitet for kunden hvor resultatene syns på bunnlinjen.

 

Ved å gjøre verdiskapende aktiviteter, fjerne sløsing og forenkle prosesser, så vil virksomheten oppleve bedre ressursutnyttelse, økt flyteffektivitet og frigjøring av tid til andre oppgaver. Økt kvalitet og verdi for kunden blir ofte et resultat av dette.

Strategien handler også om lederutvikling hvor alle medarbeidere blir involvert og får medbestemmelse. Dette bidrar til bedre arbeidsmiljø og en lærende organisasjon som igjen gir et godt grunnlag for å skape en forbedringskultur.

 

«I prosjektet fikk vi sammen med MC avdekket og konkretisert reelle besparelser i arbeidstid som i omfang var av en relativt sett stor størrelse for den prosessen som ble gjennomgått.» Christian Andersen, Direktør Supply chain, Nille

 

Derfor bør din virksomhet bruke Lean:

  1. 10%-40% økt produktivitet

  2. 40%-100% bedre kvalitet

  3. 50%-80% raskere leveringstid til kunden

  4. Forbedret service og kundetilfredshet

  5. Økt arbeidsglede, arbeidsmiljø og nærvær

  6. Mer verdiskapning og redusering av sløsing, tidstyver og flaskehalser som bidrar til økt kostnadseffektivitet

  7. Bedre flyteffektivitet i alle prosesser

  8. Skaper en lærende organisasjon med medarbeiderdrevet forbedring

  9. Utvikler en kultur som arbeider med kontinuerlige forbedringer

Madisa Consulting har en helhetlig tilnærming til et Lean-program hvor arbeidet reflekterer din virksomhetens visjon, strategi og målsetninger.

Det er viktig å ha tydelige mål, helhetlig og langsiktig satsning med dedikerte ressurser i Lean-arbeidet.

Forankring i toppledelsen er essensielt for å oppnå de store gevinstene.

Vi hjelper din virksomhet med å utdanne og utvikle dedikerte ressurser som driver programmet fremover i hverdagen.

I motsetning til vanlige forbedringsprosjekter, vil fokus opprettholdes både under og etter implementering med vårt Lean resultatforbedrings-program.

Resultatforbedrings-programmet er en strukturert arbeidsmetode basert på PDCA-hjulet og suksesskriterier basert på forskning og erfaring. Alle fasene består av en mengde aktiviteter og leveranser som skreddersys til din virksomhet. Programmet hjelper deg i oppstarten av en Lean-implementering eller etter at man har jobbet med Lean i en periode.

Lean ledelse er hjertet i programmet. Lean-ledelse er essensielt for å opprettholde momentum på kontinuerlige forbedringer, involvere medarbeidere og skape et vinnerlag. På sikt er målet med Lean å skape en kultur for kontinuerlig forbedringer.

Vi har verktøykassen full av gode virkemidler for å øke effektiviteten og jobbe smartere. Våre kompetente konsulenter hjelper deg med å velge Lean-metoder tilpasset ditt behov og bistår med implementeringen.

Her er noen av våre verktøy og metoder:

→ Prosess-effektivisering→ Verdistrøms-analyse→ VOC: Voice of the customer
→ SIPOC→ Sløsingsanalyse→ Visuell styring
→ Tavlemøter→ Kaizen→ Problemløsning
→ PDCA→ A3→ Rotårsaksanalyse
→ Fiskebensdiagram→ Prioriterings-matriser→ FMEA
→ 5S→ Spaghettimap→ Kanban
→ Poka yoke→ SMED→ Andon
→ Standardisering→ Lean ledelse→ Gemba
→ Hoshin Kanri→ Lean-speil→ Lean startup
→ Lean verdier→ Og mye mer!

grunder

Trenger du en Lean rådgiver, lærer eller prosjektleder? 

Kontakt daglig leder, Marny Østreng i dag! Klikk her. 

close
Sign Up

Velkommen!

Fyll ut skjemaet nedenfor for å
motta Lean-artikler, inspirasjon
og nyheter på e-post.

Kontaktinformasjonen blir ikke videreformidlet og du
kan selvfølgelig melde deg av når som helst.

Madisa