Vårt team

Vi er Lean-entusiaster som til enhver tid har oppdatert fagkompetanse og vi har lang leder-erfaring.

Vi har også samarbeid med flere høyt kvalifiserte aktører slik at vi kan levere et enda større team.

 

Marny Østreng, Daglig leder
Tlf: 928 31 395
E-post: Marny@madisaconsulting.no
Marny er Lean-entusiast og daglig leder i Madisa Consulting.
Hun sertifisert Lean Black belt & har en bachelor i Business Administration fra Bowling Green State University.
Hun har bred kompetanse og operasjonell ledererfaring innen Lean og logistikk fra internasjonale selskaper.
Marny leverer Lean rådgivning, kurs, sertifiseringer og spill. Hun underviser også på Høgskolen i Østfold og har vært gjesteforeleser på Høyskolen Kristiania.
Kursdeltagere gir hennes formidlingsevne 5,5 av 6 poeng på evalueringer.
Som rådgiver og fasilitator blir hun betegnet som inspirerende og kunnskapsrik.
Marny liker å jobbe med mennesker og spille kunden god.
Hun involverer alle deltagerne i læringsprosessen, lager god stemning og gir en helhetlig opplevelse hvor hun setter i gang tankeprosesser som bidrar til forbedringer hos kunden. Hun skaper også en atmosfære hvor kunden har det gøy samt føler trygghet til å delta aktivt og det øker læringseffekten.
Som tidligere Norgesmester og Amerikansk universitetsmester (NCAA) i turn, stiller Marny strenge krav til å levere beste kvalitet i hennes målrettede og strukturerte arbeid.
Knut Vissmark, Senior rådgiver
Tlf: 930 38 588
E-post: Knut@madisaconsulting.no

Vår samarbeidspartner Knut Vissmark, brenner for å jobbe med Lean og Kontinuerlig forbedring og har Lean svart belte sertifisering.
Knut leverer Lean sertifiseringskurs, kurs, spill og rådgivning til kunder i ulike bransjer.
Fra før har han 50 års erfaring i forskjellige lederstillinger fra DNB.
De siste 12 årene jobbet han med Lean og var med på å etablere Forbedringsnettverket internt i DNB. Han har gjennomført i overkant av 40 Lean prosjekter. Han var ansvarlig for Akademiet Lean og utvikling av interne kurs innenfor forbedringsarbeid, samt instruktør i privatøkonomi, personlig effektivitet, ledelse/coaching, salgstrening og LEAN (sertifisering).
Knut er inspirerende og entusiastisk og bruker sin lange erfaring for å øke Lean kompetansen, etablere struktur for forbedringsarbeid og etablere forbedringskultur.
Thor Eirik Lobben, Senior rådgiver
Tlf: 902 20 725
E-post: Thor.eirik@madisaconsulting.no

Vår samarbeidspartner Thor Eirik Lobben er daglig leder i Teamkonsult AS, har bakgrunn fra forsvaret og har jobbet med salg og ledelse i flere roller og bransjer i 25 år. Han har jobbet 5 år som rådgiver og salgssjef innen IT-opplæring, og 9 år som daglig leder i Hank Sport AS før han startet Teamkonsult i 2015.
Thor Eirik leverer Lean rådgivning, kurs, sertifiseringer og spill.
Thor Eirik har fokus på godt og effektivt samspill med kollegaer og forretningsforbindelser som en suksessfaktor i Lean, teamarbeid, salg og ledelse. Han er Certified DiSC® Trainer og Sertifisert Lean svart belte – Lean Manager MC. Thor Eirik jobber strukturert og målrettet med fokus på kundeverdi i prosessene.
Olivier Mueller, Senior rådgiver
Tlf: 982 88662
E-post: Olivier@madisaconsulting.no

Vår samarbeidspartner Olivier Mueller, er daglig leder i Culture Excellence. Han brenner for LEAN og har fokus på å skape en bærekraftig kultur for kontinuerlig forbedring.
Olivier leverer Lean rådgivning, kurs, sertifiseringer og spill til ulike bransjer.
Han har over 30 års erfaring innen forskjellige leder- og stabsstillinger i hotell- og restaurantbransjen, IT og næringsmiddelindustrien og er utdannet Process Kaizen Engineer. De siste 15 årene har Olivier hovedsakelig jobbet med kultur, kontinuerlig forbedring, kvalitet (ISO9001, BRC og FSSC22000; sertifisert internrevisor DNV), endringsledelse og leder- og ledergruppeutvikling i noen av landets største næringsmiddelbedrifter, bl.a. Lantmännen Unibake. Growth Mindset, atferdsøkonomi og psykologisk trygghet er viktige stikkord.
Olivier er en veldig god formidler, inspirerende og entusiastisk. Hans filosofi om å aldri være utlært og alltid være under opplæring, vises gjennom hans åpenhet og nysgjerrighet og tørst etter stadig utvikling. Han byr på seg selv og elsker å dele av sin lange erfaring.
Bjørn-Inge Skipperud, Senior rådgiver
Tlf: 977 17 310
E-post: Bjorn-inge@madisaconsulting.no

Vår samarbeidspartner Bjørn-Inge Skipperud, er daglig leder i NOR-Konsulenten AS. Bjørn-Inge har jobbet 27 år i store internasjonale selskaper sist 10 år som Country Manager Luminars med ansvar for belysning i Norge, der han satt i Philips sin norske ledergruppe og i den nordiske med Finland, Sverige og Danmark.
I de siste 14 årene har han hjulpet bedriftsledere med å nå sine oppsatte mål, foreslått og vært med på å implementere endringer- fra tanke til handling.
Bjørn-Inge er blant annet sertifisert på DISC fra Thomas International, Inspirerende Coach og Mental Trener fra Ringominstituttet , og svart belte i Lean fra Madisa. Med sin lange ledererfaring og et brennende ønske om å hjelpe og støtte ledere som vil, kan han vise til gode resultater.
Sitter i dag som styremedlem for Styreutvikling Romerike og Styreleder for Nittedal Næringsforening.

Jon Urdal, Senior rådgiver
Tlf: 975 29 701
E-post: Jon@LeanOnU.no

Vår samarbeidspartner Jon Urdal, er daglig leder i LeanOnU. Jon er informatiker og maskiningeniør, og har vært toppleder i Schibsted, Egmont og Peterson.
Lean-entusiasten innførte organisasjonsovergripende Lean-agile arbeidsformer der med meget stor suksess.
De siste årene har Jon hjulpet en rekke store og små virksomheter i Lean-agile omstillingsprosesser, forbedringsarbeid, systematisk problemløsning og med forbedringer i verdistrømmene og kan vise til betydelige organisatoriske, kapasitetsmessige og økonomiske resultater.
Når Jon leverer Lean og agil rådgivning, kurs, sertifiseringer, nettkurs og spill har han en coachende stil.
Jon er svært engasjert, strukturert og inspirer menneskene han jobber med.
Espen Haldorsen, Senior rådgiver
Tlf: 930 55 306

Vår samarbeidspartner, Espen Haldorsen er daglig leder i Level 9 Logistics AS og senior rådgiver innenfor optimalisering av varestrømmer, systemutvikling og data science. Espen har de siste 20 årene jobbet som rådgiver for større logistikkintensive virksomheter med egen produksjon og salg av varer. For disse virksomhetene har forretningsutvikling, prosessoptimalisering og utvikling av konkurransefortrinn for økt lønnsomhet vært i fokus. I tillegg til bred erfaring i arbeid med utvikling av prosesser har han spisskompetanse innenfor vareflyt og transport.
Espen leverer Lean rådgivning, kurs, sertifiseringer og spill. Espen har operativ erfaring fra ledende stillinger innenfor logistikk og er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.
På fritiden er Espen nestleder i styret i Stiftelsen Nannestad Skisenter og en aktiv kiter både på snø og vann.