Vårt team

Madisa Consulting AS består av et team med Lean-entusiaster som til enhver tid har oppdatert fagkompetanse og lang erfaring. Vi har også samarbeid med flere høyt kvalifiserte aktører slik at vi kan levere et enda større team.

Vi tilbyr det meste innen Lean til private og offentlige virksomheter:

 

Marny Østreng, Daglig leder
Tlf: 928 31 395
E-post: Marny@madisaconsulting.no
Marny er Lean-entusiast og daglig leder i Madisa Consulting.
Hun sertifisert Lean Black belt & har en bachelor i Business Administration fra Bowling Green State University.
Hun har bred kompetanse og operasjonell ledererfaring innen Lean og logistikk fra internasjonale selskaper.
Marny leverer Lean rådgivning, kurs, sertifiseringer og spill. Hun underviser også på Høgskolen i Østfold og har vært gjesteforeleser på Høyskolen Kristiania.
Kursdeltagere gir hennes formidlingsevne 5,5 av 6 poeng på evalueringer.
Som rådgiver og fasilitator blir hun betegnet som inspirerende og kunnskapsrik.
Marny liker å jobbe med mennesker og spille kunden god.
Hun involverer alle deltagerne i læringsprosessen, lager god stemning og gir en helhetlig opplevelse hvor hun setter i gang tankeprosesser som bidrar til forbedringer hos kunden. Hun skaper også en atmosfære hvor kunden har det gøy samt føler trygghet til å delta aktivt og det øker læringseffekten.
Som tidligere Norgesmester og Amerikansk universitetsmester (NCAA) i turn, stiller Marny strenge krav til å levere beste kvalitet i hennes målrettede og strukturerte arbeid.
Thor Eirik Lobben, Senior rådgiver
Tlf: 902 20 725
E-post: Thor.eirik@madisaconsulting.no

Vår samarbeidspartner Thor Eirik Lobben er daglig leder i Teamkonsult AS, har bakgrunn fra forsvaret og har jobbet med salg og ledelse i flere roller og bransjer i 25 år. Han har jobbet 5 år som rådgiver og salgssjef innen IT-opplæring, og 9 år som daglig leder i Hank Sport AS før han startet Teamkonsult i 2015.
Thor Eirik leverer Lean rådgivning, kurs, sertifiseringer og spill.
Thor Eirik har fokus på godt og effektivt samspill med kollegaer og forretningsforbindelser som en suksessfaktor i Lean, teamarbeid, salg og ledelse. Han er Certified DiSC® Trainer og Sertifisert Lean svart belte – Lean Manager MC. Thor Eirik jobber strukturert og målrettet med fokus på kundeverdi i prosessene.
Knut Vissmark, Senior rådgiver
Tlf: 930 38 588
E-post: Knut@madisaconsulting.no

Vår samarbeidspartner Knut Vissmark, har nå startet Knut Vissmark Consulting for å jobbe videre med det han brenner for – Kontinuerlig forbedring.
Knut har 50 års erfaring i forskjellige lederstillinger fra DNB.
De siste 12 årene har han jobbet med Lean. Har jobbet med å etablere Forbedringsnettverk internt i DNB. Han har gjennomført i overkant av 40 Lean prosjekter. Han var ansvarlig for Akademiet Lean og utvikling av interne kurs innenfor forbedringsarbeid, samt instruktør i privatøkonomi, personlig effektivitet, ledelse/coaching, salgstrening og LEAN (sertifisering).
Knut er inspirerende og entusiastisk og bruker sin lange erfaring for å øke Lean kompetansen, etablere struktur for forbedringsarbeid og etablere forbedringskultur.

Jon Urdal, Senior rådgiver
Tlf: 975 29 701
E-post: Jon@LeanOnU.no

Vår samarbeidspartner Jon Urdal, er daglig leder i LeanOnU. Jon er informatiker og maskiningeniør, og har vært toppleder i Schibsted, Egmont og Peterson.
Lean-entusiasten innførte organisasjonsovergripende Lean-agile arbeidsformer der med meget stor suksess.
De siste årene har Jon hjulpet en rekke store og små virksomheter i Lean-agile omstillingsprosesser, forbedringsarbeid, systematisk problemløsning og med forbedringer i verdistrømmene og kan vise til betydelige organisatoriske, kapasitetsmessige og økonomiske resultater.
Når Jon leverer Lean og agil rådgivning, kurs, sertifiseringer, nettkurs og spill har han en coachende stil.
Jon er svært engasjert, strukturert og inspirer menneskene han jobber med.
Espen Haldorsen, Senior rådgiver
Tlf: 930 55 306

Vår samarbeidspartner, Espen Haldorsen er daglig leder i Level 9 Logistics AS og senior rådgiver innenfor optimalisering av varestrømmer, systemutvikling og data science. Espen har de siste 20 årene jobbet som rådgiver for større logistikkintensive virksomheter med egen produksjon og salg av varer. For disse virksomhetene har forretningsutvikling, prosessoptimalisering og utvikling av konkurransefortrinn for økt lønnsomhet vært i fokus. I tillegg til bred erfaring i arbeid med utvikling av prosesser har han spisskompetanse innenfor vareflyt og transport.
Espen leverer Lean rådgivning, kurs, sertifiseringer og spill. Espen har operativ erfaring fra ledende stillinger innenfor logistikk og er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.
På fritiden er Espen nestleder i styret i Stiftelsen Nannestad Skisenter og en aktiv kiter både på snø og vann.