Personlig effektivitet kurs

Personlig effektivitet bedrifts-internt kurs

Madisa Consulting tilbyr bedriftsinternt kurs i personlig effektivitet med et Lean-tankesett.

Kurset passer for alle typer virksomheter, både i privat næringsliv og i offentlig sektor og krever ingen forkunnskaper.

 

Hvorfor er det viktig å jobbe med personlig effektivitet?

Vi brenner for å skape en bedre dag på jobben for våre kunder. Mange opplever en hektisk hverdag, hvor de ikke får tiden til å strekke til for å løse alle sine oppgaver. Avbrytelser kan ofte styre hverdagen vår, så vi mister fokus. Vi skaper mentale lagre som følelsen av å ikke strekke til, være god nok, jobbe hardere og fortere, eller rett og slett følelsen av å være i hamsterhjulet.

 

Resultatet av dette, er følelse av stress og utilfredshet og at vi ikke lykkes med å nå våre mål.

Gjør noe med det!

 

Jobb smartere med personlig effektivitet

Personlig effektivitet handler om å jobbe smartere slik at du når målene du har satt deg på en mer bærekraftig, morsommere og mindre belastende måte enn mange andre teknikker legger opp til.

Filosofien er: – Hvert minutt du bruker til planlegging, sparer deg det mangedobbelte i utførelse!

 

Personlig effektivitet handler om:

  • Rydde plass til å få gjort det du planlegger å gjøre

  • Arbeide med kontinuerlig forbedring og medarbeiders evne til å arbeide effektivt i hverdagen. Ikke mer, men smartere

  • Planlegge, forberede, skape struktur og organisere

  • Kartlegge alle våre tidstyver

  • Skape samhandling i teamet/avdelingen/seksjonen

  • Bruke  arbeidsverktøy og sikre effekt av investeringen

 

Gjennom struktur og systematisering av kjente oppgaver skaper du en ramme som gir nødvendig overblikk over dagens gjøremål, samtidig som du får rom til ikke-planlagte oppgaver. Det lar seg neppe gjøre å forutse når en avbrytelse eller ny oppgave vil inntreffe, men ved å legge inn fleksibilitet i en stram tidsplan, unngår du at tilfeldigheter og ikke-planlagte oppgaver styrer deg gjennom hele dagen.

For eks.: – Når gjennomgår jeg e-mail, når svarer jeg på telefoner, lunsj til fast tid, oppgaver av lik karakter gjøres i én arbeidsøkt

Ved å planlegge, og sette av tid til kjente oppgaver, gir du deg selv en realistisk mulighet til å kunne vurdere hva du faktisk har tid til, og hva du evt. må si nei til. Planlegging handler også om å tenke forebyggende: – Har jeg noen oppgaver (frem i tid) jeg kan gjøre allerede nå? Kan jeg gjøre noe nå som forhindrer at en kjent oppgave blir til en ”hasteoppgave” og jeg må ty til ”brannslukking”?

 

Varighet bedriftsinternt kurs

Ca. 3 timer

 

Kurs-instruktører

Madisa Consulting AS består av et team med Lean-entusiaster som til enhver tid har oppdatert fagkompetanse og lang erfaring.

Vi underviser periodisk på Høgskolen i Østfold og har vært gjesteforeleser på Høyskolen Kristiania. Dette gir oss faglig tyngde og viser at vi har høy kvalitet på undervisningen.

Vi har også samarbeid med flere høyt kvalifiserte aktører. Les mer om noen av våre konsulenter her.

 

Pris

Kontakt oss for et godt tilbud. Leveranser som inngår i prisen spesifiseres i tilbudet.

 

Kontakt oss gjerne for mer informasjon om

bedriftsinternt kurs i Lean personlig effektivitet!