Hva er Lean?

Lean er en av verdens mest brukte strategi for forbedringsarbeid.
Lean er en driftsstrategi hvor teamet involveres til å jobbe med kontinuerlige forbedringer og skape flyt for kunden. Resultatet av Lean er ofte økt bunnlinje og mange øker også topplinjen.

 

Lean er i vinden og passer for både næringslivet og offentlig forvaltning. Ved å gjøre verdiskapende aktiviteter, fjerne sløsing og forenkle prosesser, så vil virksomheten oppleve bedre ressursutnyttelse, økt flyteffektivitet og frigjøring av tid til andre oppgaver. Økt kvalitet og verdi for kunden blir ofte et resultat av dette.

 

Lean er 80% kultur og 20% Metoder. Bruk av metodene bidrar til å skape en lærende organisasjon som igjen er med på å bygge en kultur for kontinuerlig forbedring.

 

Strategien handler også om lederutvikling hvor alle medarbeidere blir involvert og får medbestemmelse. Dette bidrar til bedre arbeidsmiljø og en lærende organisasjon som igjen gir et godt grunnlag for å skape en forbedringskultur.

 

Derfor bør din virksomhet bruke Lean:
1. 10%-40% økt produktivitet
2. 40%-100% bedre kvalitet
3. 50%-80% raskere leveringstid til kunden
4. Forbedret service og kundetilfredshet
5. Økt arbeidsglede, arbeidsmiljø og nærvær
6. Mer verdiskapning og redusering av sløsing, tidstyver og flaskehalser som bidrar til økt kostnadseffektivitet
7. Bedre flyteffektivitet i alle prosesser
8. Skaper en lærende organisasjon med medarbeiderdrevet forbedring
9. Utvikler en kultur som arbeider med kontinuerlige forbedringer

 

Lær mer om Lean på GRATIS Lean hvitt belte sertifiseringskurs!