Leder- og teamutvikling

Madisa Consulting tilbyr leder- og teamutvikling med Everything DiSC Workplace hvor vi skreddersyr prosessen til hver enkelt kunde. Som lean-entusiaster, hvor lean er 80% kultur og 20% metoder ser vi hvor viktig ledelse og samarbeid er for å nå målene våre.

Siden vi opplever, prioriterer og verdsetter forskjellig, er det nyttig med en felles forståelse og begrepsapparat knyttet til atferd og kommunikasjon. Vi virker alle på hverandre gjennom vår måte å være på. Du har kanskje opplevd at det er noen du umiddelbart jobber bedre sammen med enn andre? Eller har du kanskje hatt følelsen av å ikke nå igjennom med «meldingen» uansett hvor tydelig, entusiastisk eller faktabasert du er? Har du noen gang tenkt at det hadde vært nyttig med en «dekoder» i slike situasjoner? Med Everything DiSC® Workplace kan du få denne «dekoderen».

Everything DiSC® Workplace er et prosessverktøy i verdensklasse med et bredt bruksområde. Verktøyet kan benyttes av alle i en organisasjon, uavhengig av tittel eller rolle, for å bygge gode og effektive relasjoner og forbedre kvaliteten på ledelse og teamarbeid. Sammen setter vi fokus på:

  • Økt innsikt og forståelse for egen og andres atferd

  • Økt bevissthet rundt motivasjonsfaktorer, styrker og svakheter

  • Et felles begrepsapparat for trening og utvikling

 

Vi skreddersyr prosessen til hver enkelt kunde med utgangspunkt i dagens situasjon og målet med prosessen, f. eks slik som på modellen nedenfor:

 

Modellen DISC ble utviklet av psykologen William Moulton Marston. I hans bok ”Emotions of Normal People” fra 1928, beskriver han atferd hos normale mennesker og samspillet med omgivelsene. Everything DiSC® verktøyene representerer siste forskning og utvikling på området.

Everything DiSC er en svært enkel modell som består av fire grunnleggende atferdsstiler hos oss mennesker: D, i, S og C.

Alle mennesker er en blanding av alle fire DiSC-stiler – vanligvis er det én, to eller tre stiler som skiller seg ut. I motsetning til enkelte personlighetstester, finnes det ingen perfekt DiSC-stil. Siden hver person har en unik atferdsprofil, har alle mennesker forskjellige stiler og prioriteringer. Når du kjenner disse forskjellene og utnytter verdien av dem, vil du få bedre kommunikasjon på arbeidsplassen og et sunnere og mer effektivt arbeidsmiljø.

 

  • Mennesker med høy tendens D er målbevisste, energiske og direkte. De motiveres av resultater og utfordringer, vil prøve å endre eller kontrollere sine omgivelser. De er saksorienterte, formelle, dristige og utålmodige.

  • Mennesker med høy tendens i retter sin energi mot andre mennesker. De er sosiale, utadvendte, uformelle og pratsomme. Ivrige etter å skape relasjoner. De motiveres i stor grad av sosial aksept og anerkjennelse.

  • Mennesker med høy tendens S er vennlige, imøtekommende og forsiktige. De fokuserer på samarbeid, samhold og harmoni, er lyttende og reflekterende, og motiveres i høy grad av trygghet og stabilitet.

  • Mennesker med høy tendens C bruker energien på sak, riktighet, kvalitet og formaliteter. De er opptatte av å gjøre ting på den korrekte måten og prøver ofte å analysere nøye. De er formelle og vurderende i sin opptreden og motiveres av kvalitet og riktighet.

 

 

Trenger du hjelp med Leder- og teamutvikling ?

Kontakt senior rådgiver,Thor-Eirik Lobben på telefon 902 20 725 i dag!