GRATIS A3-mal! Lean-metoden som gir ledelsen et tilfredsstillende beslutningsgrunnlag

Lean-metoden A3 er en kraftfull, visuell og fleksibel metode hvor det kun er fantasien som setter grenser for hva den kan brukes til.

Metoden bidrar til en strukturert arbeidsmåte og den fremtvinger tydelighet over det som er viktig siden det skal passe inn på nettopp formatet A3 (derav navnet).

Resultatet er en enkel, forståelig og oversiktlig dokumentasjon som gir ledelsen og medarbeidere et tilfredsstillende beslutningsgrunnlag.

 

Metoden kan brukes på mange måter. Mange benytter A3 til å analysere og bryte ned et problem i mindre biter slik at det blir enklere å finne forbedringstiltak som fjerner rotårsaken til problemet.

Man kan også bruke malen til å erstatte lange, tunge rapporter. På den måten sparer alle involverte tid.

Mange glemmer og tenke på hvorfor man fikk suksess i et prosjekt eller i en leveranse til kunde. A3 hjelper deg med å analysere årsaken til dette også slik at denne erfaringen kan gjentas.

 

Som med nesten alle Lean-metoder, så involveres medarbeidere i arbeidet når A3 fylles ut. Det er vanlig at elementer som VSA, prosess, fiskebendiagram, rotårsaksanalyse, digrammer, faktatall og bilder flettes inn i dokumentet. A3 er basert på metoden PDCA (Plan, do, check, act).

 

For fri tilgang til A3-malen ber vi om at du registrerer deg.
Ved registrering mottar du også nye publikasjoner eller andre spennende nyheter hos Madisa Consulting på e-post.
Kontaktinformasjonen blir ikke videreformidlet og du kan selvfølgelig melde deg av når som helst.

    Les fullversjonen av artikkelen ovenfor og få tilgang til nye spennende artikler, kampanjer og nyheter fra Madisa Consulting