Verdistrømanalyse

Verdistrømanalyse

 

Målet med verdistrømanalyse er å skape økt flyt tverrfaglig, økt kostnadseffektivitet og mer verdi for kunden.

 

VSA er en Lean-metode for å kartlegge og forbedre sekvensen av aktiviteter som er nødvendig for å designe, produsere og levere en vare/tjeneste til en kunde og som inkluderer både vare- og informasjonsflyt.

 

 

 

Lær mer om verdistrømanalyse i eget e-læringskurs! Klikk på bildet til høyre for å lese mer.

 

Med VSA ser vi virksomheten fra et fugleperspektiv for å forbedre hele systemet –  ikke bare sub-optimalisere en del av systemet. Metoden gir et godt visuelt bilde og inneholder ofte mer kvantitative/målbare tall sammenlignet med prosesser.

 

Figuren nedenfor viser hovedfaser i VSA. Disse fasene blir typisk benyttet under VSA-workshoper.

Mange ledere klarer ikke å beskrive alle aktiviteter som kreves for å omdanne en kundebestiling til en levert tjeneste eller et produkt. Dette gapet kan føre til økte operasjonelle kostnader.

 

Det er ikke uvanlig at det er kun 10 % verdiskapende tid i verdistrømmen. Resten av tiden står varen eller tjenesten på vent  (Martin, 2014).

 

Dette er noen av årsakene til at ledelsen må bruke strategisk VSA i sin virksomhet og nedenfor ser du noen flere:

  1. VSA gir ledelsen et grunnlag for å etablere en strategisk retning for å skape økt flyteffektivitet. VSA er ofte tverrfunksjonell og berører derfor flere avdelinger som gir redusert silo-tankegang (suboptimalisering) som er en kostnadsdriver. Metoden bidrar til å redusere motstridende interesser mellom aktørene i verdikjeden samt overlappende roller og oppgaver. Se detaljer i figuren.

 

  1. Kartlegging og design av fremtidig VSA bidrar til mindre sløsing som forbruker ressurser og tid. Sløsing fører til dårlige kvalitet for kunden og medarbeideren og gir høyere kostnader for virksomheten.

  2. Med VSA ser vi virksomheten fra et fugleperspektiv og selve aktiviteten kan ofte være et effektivt verktøy for hvordan en organisasjon er strukturert og resultatet kan bli en funksjonell justering i organiseringen slik at den tilfredstiller kundens behov. Som figuren over viser, så er det samarbeidet mellom siloene som faktisk skaper den gode kundeopplevelsen.

  3. Med VSA står det visuelle sentralt. Når teamet tegner VSA på brunpapir med tusj og gule lapper så får du et bilde på det som ofte er usynlig og mange får derfor en a-ha opplevelse. Det visuelle bidrar til mer klarhet, forståelse og konsensus om hvordan arbeidet utføres og hvordan det kan forbedres. Bildet nedenfor viser et eksempel på et verdistrømsanalyse som er dokumentert digitalt.

 

  1. Med VSA får ledelsen et bedre bilde av kundens behov. Med Lean skal kundens behov alltid være i fokus. Vi skal hele tiden tenke på hvilke aktiviteter som skaper verdi for kunden og hvordan de kan bli enda bedre hver eneste dag. Mange har dessverre et uklart tankesett rundt dette så dette er svært verdifullt.

  1. Selve prosessen med å gjennomføre VSA er lærerikt for deltagerne. Dette er en team-building aktivitet på høyt nivå som hjelper alle deltagerne til å se det store bildet og lære om hva andre i virksomheten gjør gjennom en åpen dialog. Dette bidrar til mindre konflikter mellom avdelinger og setter fortgang på veien mot flyteffektivitet.

  1. VSA legger grunnlaget for kontinuerlig forbedring. Det er en iterativ prosess hvor oppdatering bør skje minst en gang i året. PDCA (Plan-do-check-act), hjertet i Lean og kontinuerlig forbedring, står sentralt.

Les mer om verdistrømanalyse her.

 

Lurer du på hvordan du skal komme i gang med Lean-metoden Verdistrømanalyse?

Vi har en gjennomtenkt plan og prosess for dette som skreddersys til din virksomhet.

Kontakt Marny Østreng på Tlf: 928 31 395 for en uforpliktende prat.