E-læring Lean metoden: Verdistrømanalyse

 

Verdistrømanalyse (VSA) er en Lean-metode for å kartlegge og forbedre sekvensen av aktiviteter som er nødvendig for å designe, produsere og levere en vare/tjeneste til en kunde og som inkluderer både vare- og informasjonsflyt. Målet er å skape flyt hvor siloer brytes ned, hvor vi får lavere kostnader ved å redusere sløsing, og skaper mer verdi for kunden.

Med VSA jobbes det som regel på et strategisk nivå for å forbedre hele systemet slik at vi unngår suboptimalisering som er en kostnadsdriver. Metoden verdistrømanalyse er universell og fungerer for alle typer bransjer i både privat og offentlig sektor. Når verdistrømanalysen gjennomføres, følger ledelsen en logisk og strukturert rekkefølge med 11 steg.

 

Hvorfor skal du lære om Lean verdistrømanalyse?

Med verdistrømanalyse kan vi levere 50%-80% raskere til kunden.

Dette går ikke på bekostning av kvalitet, tvertom!

Det er ikke uvanlig at det er kun 10 % verdiskapende tid i verdistrømmen (Martin, 2014). Resten av tiden er ofte ikke verdiskapende sløsing som vi reduserer med verdistrømanalyse.

Flere fordeler med verdistrømanalyse er:

 1. Økt flyteffektivitet – bryter ned siloer

 2. Økt kostnadseffektivitet

 3. Raskere levering til kunden

 4. Bedre kvalitet på arbeid

 5. Etablerer en strategisk retning

 6. Mer fokus på kundens behov

 7. Gir økt samarbeid

 8. Gir verdifull læring

 

 

 

 

 

Hva får du?

 • Kurset varer i ca. 1.5 time

 • Mal: Planleggingskjema

 • Real-life case

 • Kursleder har en personlig fortellerstil hvor erfaringer, eksempler og teori flettes sammen til en god historie

 • Kursene har et folkelig språk og god variasjon med visuelle illustrasjoner, bilder, eksempler, oppgaver, ulike tekst-typer og filmer (på engelsk)

 • Kontrollspørsmål etter flere emner

 • Kursbevis når kurset er gjennomført og du har svart riktig på de 10 spørsmålene og de 2 enkle oppfølgingspørsmålene

 

 

Læringsmål:

 • Lære om hva verdistrømanalyse er

 • Lære om hvorfor vi skal jobbe med verdistrømanalyse

 • Lære om hvordan du som leder skal jobbe med verdistrømanalyse via de 11 stegene

 

Innholdsfortegnelse kurs:

 • Hva er Lean verdistrømanalyse?

 • Historien bak metoden VSA

 • Hindringer for å oppnå en effektiv verdikjede

 • Typiske fallgruver i verdistrømanalyse

 • Case på Metrisk parkeringssystem

 • Hovedfaser i verdistrømanalyse

 • Hvorfor skal vi jobbe med verdistrømanalyse?

 • Fra silotankegang til flyteffektivitet

 • Økt kostnadseffektivitet med mindre sløsing

 • Raskere levering til kunden

 • Bedre kvalitet med verdistrømanalyse

 • Etablerer en strategisk retning

 • Mer fokus på kundens behov

 • VSA gir økt samarbeid

 • VSA gir verdifull læring

 • 11 steg for å gjennomføre verdistrømanalyse

 • Feire fremdrift

 • Symboler verdistrømanalyse

 • Digital dokumentasjon av verdistrømanalyse

 

Detaljer om kurset:

 • Forhåndskunnskap: Ingen

 • Levering: Nettbasert kurs som utføres når det passer deg

 • Tid: Ca. 1.5 time

 • Tilgang: 1 år

 • Pris: 400,- eks. mva.

 • Registrering: Etter at du klikker på linken du mottat på e-post, må du velge “Registrere deg” for innlogging 1. gang.

  Det kan være lurt å huske på hvilken e-post og passord du har brukt til neste gang du vil ta et e-læringskurs.

 

Våre kursdeltagere gir oss 5,5 av 6 poeng på kursets innhold på evalueringer.

 

“Apotek 1 har over år hatt utbytte av Madisa Consulting’ s beltesertifisering. Det er et sterkt signal for bedriften å ha oppnådd gult, grønt og svart belte og gir en tyngde og en trygghet når man driver Leanarbeid.

Madisa har støttet og rådgitt oss når vi står fast, for eksempel rundt en verdistrømsanalyse og de er sjenerøse med deling av sin utstrakte kunnskap.

Anbefaler å benytte seg av kursene deres og da også få muligheten til å knytte nye lean-forbindelser.”

Aileen Boyesen. Forbedringsansvarlig Dosepakking, Apotek1 Gruppen AS.

 

Siden vi kontinuerlig forbedrer våre kurs, tar vi forbehold om endringer.

Ta kontakt med Marny Østreng

på tlf 928 31 395

om du har spørsmål om

Lean eller våre e-læringskurs.

 

 

Kilder:

Value Stream Mapping, Karen Martin & Mike Osterling. 2014.