Strukturert problemløsning

Madisa Consulting bistår din virksomhet med å analysere og dokumentere forbedringsmuligheter av dagens prosess til å effektivisere prosesser.

For å komme fra nåsituasjon til effektivisert prosess og kontinuerlig forbedring, er det essensielt at man identifiserer forbedringsmuligheter i verdistrømsanalysen i kombinasjon med andre verktøy.

 

Når man har identifisert forbedringsmuligheter, er det viktig å strukturere og prioritere dem i riktig rekkefølge slik at fokus er der hvor gevinsten er høyest og raskest å implementere.

Madisa Consulting hjelper din virksomhet med strukturert problemløsning ved bruk av Lean verktøy og vår lange erfaring.

 

Din virksomhet oppnår følgende fordeler med dette:

  1. Oversikt over aktiviteter innenfor prosesser som kan forbedres for økt lønnsomhet.

  2. Muligheter til å øke sin service til kunden.

  3. Synliggjør feller for potensielt økte kostnader og reduserer risiko.

  4. Oversikt over operasjonelle utfordringer for medarbeidere

  5. Økt kvalitet.

 

Vi identifiserer forbedringsmuligheter i samarbeid med medarbeidere og ledelse.

Medarbeideren som sitter nærmest oppgaven kjenner sannsynligvis til forbedringsmuligheter og flaskehalser aller best innenfor verdistrømmen.

I kombinasjon med denne verdifulle erfaringen, kan andre verktøy som problemløsningsmatrise, tiltaksmatrise, rotårsaksanalyse, A3, rapporter, spørreskjema, erfaringer, etc. benyttes til kontinuerlige forbedringer av virksomhetens prosesser.

Det fins mange kilder til forbedringsmuligheter innenfor en verdistrøm.

Innenfor Lean er det blant annet fokus på unødvendige aktiviteter eller såkalt sløsing / tidstyver.

 

 

Det fins 8 kilder til sløsing:

1.         Overproduksjon

2.         Venting

3.         Transport

4.         Overprosessering

5.         Kø/Lager

6.         Omarbeid

7.         Bevegelse

8.         Kompetanse

 

StrukturertProblemløsningHar du opplevd at når man har begynt å grave dypere i en problemstilling,

så er problemet kanskje større enn først antatt?

Dette kan illustreres som et isfjell i havet.