Strukturert problemløsning

Tiden inne for effektivisere prosessene ved hjelp av ulike verktøy når din virksomhet har kontroll over dagens prosesser.

Verktøy som kan benyttes er problemløsningsmatrise, tiltaksmatrise, rotårsaksanalyse, rapporter, spørreskjema, osv – vår verktøykasse er stor!

Målet er å jobbe smartere og fjerne tidstyver, ikke nødvendigvis å jobbe raskere.

 

 

Madisa Consulting tilbyr:

→     Strukturert problemløsning.