Periodiske rapporter og kontinuerlig forbedring

Madisa Consulting bistår med å følge opp nye kontinuerlige forbedringer over tid med periodiske rapporter og analyser av KPI og avvik. Vi har også mange tips for å motivere medarbeidere til å være proaktive til å komme med forslag til kontinuerlige forbedringer.

 

Din virksomhet oppnår følgende fordeler med dette:

  1. Kan øke lønnsomheten på grunn av fokus på kontinuerlige forbedringer.
  2. Raskt respondere til avvik og nye forbedringsmuligheter.
  3. Sparer verdifull tid og blir mer fleksibel
  4. Får bedre internkontroll på bedriftens aktiviteter.
  5. Kan øke kvalitet og service til kunden.

Vil du vite ytterligere fordeler din virksomhet kan oppnå? Ta kontakt med oss i dag!       

En prosess er aldri statisk, men bør kontinuerlig forbedres. Det kan oppstå nye kundebehov, nye kundesegmenter, forandringer i markedet og andre forandringer – verden er hele tiden i utvikling og virksomheter må følge med på denne trenden.

Hvis man legger bena på bordet og tror det er bra nok når man har fått nye forbedrede prosesser, tar man ofte feil!

Nå er tiden inne for å finjustere og blir best i klassen.

 

PeriodiskeRapporter

 

Dette kan blant annet gjennomføres ved å følge opp og analysere KPI ’er og avvik periodisk.

Vi kan lage en plan for hvilke KPI ‘er som bør monitoreres i din virksomhet og frekvens på oppfølging.

Når planen er satt, gjør Madisa Consulting jobben for deg!

Vi gir din virksomhet rapporter for hvordan driften går innenfor avtalte perioder.

Vi bistår også med analyse av KPI ‘er og synliggjør avvik fra verdikjeden.

Med grunnlag i analysen kommer vi med forslag til nye forbedringspunkter for din virksomhet. Hvis det er konsensus om forbedringsforslagene, hjelper vi din virksomhet med å oppdatere verdistrømanalysen, eventuelle stillingsinstrukser, gir opplæring og implementerer dette.

Samtidig skal man ikke undervurdere kraften i sine medarbeidere. De har sannsynligvis mange gode innspill på hvordan man enkelt kan utvikle sine prosesser. De er tross alt nærmest de daglige aktivitetene.

Det gjelder å hjelpe de med ulike former for motivasjon. Madisa Consulting hjelper din virksomhet med motivasjon av dine medarbeidere med blant annet Lean filosofien og vår leder-erfaring.

Samarbeid, involvering og engasjement er grunnleggende for best mulig resultat i samspillet mellom medarbeider, ledelse og Madisa Consulting.