Periodiske rapporter og kontinuerlig forbedring

Tiden er inne for å finjustere og blir best i klassen!

Hvis man legger bena på bordet og tror det er bra nok når man har fått nye forbedrede prosesser, tar man ofte feil!

Madisa Consulting bistår med å følge opp kontinuerlige forbedringer over tid med periodiske rapporter og analyser av KPI og avvik.

Husk også å utnytte verdien i dine medarbeideres kunnskap!

Vi har mange tips for å motivere medarbeidere til å være proaktive med å komme med forslag til kontinuerlige forbedringer.

→     Periodiske rapporter og kontinuerlig forbedring.