Opplæring prosess og stillingsbeskrivelser

Madisa Consulting tilbyr opplæring av verdistrømsanalyse prosess og stillingsbeskrivelser.

Det er ikke nok å opprette prosesser og stillingsbeskrivelser for å iverksette dette i den daglige drift.

For at alle ansatte skal forstå sine oppgaver, må man kommunisere dette tydelig ovenfor medarbeideren i form av opplæring.

 

Din virksomhet oppnår følgende fordeler med dette:

  1. Forankrer prosesser og stillingsbeskrivelser hos medarbeideren.

  2. Får mer utdannede og kompetente ansatte.

  3. Kan øke lønnsomheten på grunn av økt oppgave-fokus og dermed ofte økt effektivitet.

  4. Sikrer i større grad motivasjon for endring.

  5. Medarbeideren kan føle seg tryggere, ha mer kontroll på sine oppgaver.

 

Madisa Consulting gjennomfører opplæringen for virksomheten tilpasset ditt behov.

Dette kan foregå i større grupper eller individuelt.

Opplæring