Opplæring effektivisert prosess og stillingsbeskrivelser

Madisa Consulting tilbyr opplæring av effektivisert verdistrømsanalyse prosess og stillingsbeskrivelser.

Det er ikke nok å opprette prosesser og stillingsbeskrivelser for å iverksette dette i den daglige drift.

For at alle ansatte skal forstå sine oppgaver, må dette kommuniseres tydelig ovenfor medarbeideren i form av opplæring.

 

Din virksomhet oppnår følgende fordeler med dette:

1.         Forankrer prosesser og stillingsbeskrivelser hos medarbeideren.

2.         Får mer utdannede og kompetente ansatte.

3.         Økt lønnsomhet på grunn av økt oppgave-fokus og økt effektivitet.

4.         Sikrer i større grad motivasjon for endring.

5.         Medarbeideren kan føle seg tryggere, ha mer kontroll på sine oppgaver.

 

Madisa Consulting gjennomfører opplæringen for virksomheten tilpasset ditt behov.

Dette kan foregå i større grupper eller individuelt.

 

Opplæring