Spennende Lean-oppdrag med verdistrømanalyse og prosess-effektivisering til Metrisk parkeringssystem (31.10.2019)

 

Madisa Consulting bistår Metrisk parkeringssystem med et spennende Lean oppdrag denne høsten.

Metrisk er et teknologisk og innovativt selskap i vekst og vi hjelper til i denne prosessen med å være enda mer i forkant for best mulig flyt i alle kundeleveranser.

De leverer areal- og kostnadsbesparende løsninger for bil og sykkel og er Nordisk markedsleder innen systemparkering med ca 70% markedsandel.

I 2018 nådde Metrisk en omsetning på 55 MNOK med et godt resultat.

Den gode veksten fortsetter inn i 2019 hvor de budsjetterer med en økt omsetning til ca 70 MNOK.

Madisa Consulting bistår Metrisk med følgende oppdrag:

  1. Bedre flyteffektivitet på vare- og informasjonsflyten i prosjekter med strategisk verdistrømanalyse

  2. Forbedrede og standardiserte prosesser som gir mindre sløsing, økt flyt og bedre kvalitet.

  3. Introdusert og gitt økt kompetanse rundt nye relevante Lean metoder samt elementer innen Lean construction.

  4. Bidratt til økt involvering av verdi-skaperne.

 

Målet med verdistrømanalyse er å skape økt flyt tverrfaglig, økt kostnadseffektivitet og mer verdi for kunden.

VSA er en Lean-metode for å kartlegge og forbedre sekvensen av aktiviteter som er nødvendig for å designe, produsere og levere en vare/tjeneste til en kunde og som inkluderer både vare- og informasjonsflyt.

Med VSA ser vi virksomheten fra et fugleperspektiv for å forbedre hele systemet –  ikke bare sub-optimalisere en del av systemet. Metoden gir et godt visuelt bilde og inneholder ofte mer kvantitative/målbare tall sammenlignet med prosesser.

Prosessene er likevel drivkraften i din virksomhet, derfor MÅ alle ha stålkontroll på sin standard og hvordan sløsingen kan reduseres til enhver tid.

 

Vi er takknemlige for oppdraget og ser frem til et fortsatt godt samarbeid.

 

Vil du utføre verdistrømanalyse og prosesseffektivisering i din virksomhet?

Ta kontakt eller lær mer om dette som en del av Lean sertifiseringskurs enten på internt eller åpent kurs.  Sjekk ut kurskalenderen med Early bird rabatter her. 

Les mer om verdistrømanalyse her.