Gratulerer til Glassteam for knallbra gjennomføring på Lean spillet “Case gokart” og Lean workshop!

(12. Mars, 2019)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glassteam AS er et av landets ledende selskap innen glassfasader. Avdelingen på Sellebakk ved Fredrikstad ønsket en Lean introduksjon over 2 dager. Da skreddersydde vi i Madisa Consulting et kurs med vårt populære Leanspill «Case Gokart» og en Lean Workshop.

9 sterkt engasjerte medarbeidere fra ulike steder i fasadeproduksjonen, stilte opp 26. februar og 1. mars.

 

Vår nye konsulent, Per-Olav Haugen, var kursholder. Han har hele 16 års erfaring med Lean, og gjennom det, mange nyttige erfaringer fra et stort antall selskaper som har fått en Lean arbeidsdag.

 

Vi gratulerer deltakerne med å ha gjennomført dagene med stor åpenhet og sterk innsats.

 

Vi er godt fornøyd med at deltakerne ga Lean-spillet case gokart 5,3 av 6 mulige poeng på evalueringen!

 

Etter å ha fått en introduksjon av Lean sine spennende metoder, ble deltakerne utfordret til å  bruke de aktivt til å løse et egetdefinert internt problem. Deltagerne hentet informasjon ved å gå en runde i produksjonslokalet. Videre skrev alle forslag på gule lapper, de benyttet mange av Lean verktøyene gjennom aktive tavlemøter, løste problemet, lagde nye prosesser og lagde en ny gjennomføringsplan. Til slutt fikk de aksept på å gjennomføre tiltaket med grunnlag i gjennomføringsplanen påfølgende uke.  Vi fikk i uken etter informasjon at de var i gang med nye tavlemøter og brukte metodene aktivt. Det gleder oss ekstra at kurset så raskt etterpå har fått nytteverdi!

 

Kjappe kommentarer fra deltakerne på evalueringen ved avslutningen av kurset fredag ettermiddag: «Veldig bra. Kjempebra. Nyttig grunnlag å bygge videre på. Verktøy til videre utvikling. En veldig bra innføring i et stort tema.»

 

Lean spillet, som også er en del av Lean gult belte sertifiseringskurs, gir praktisk Lean trening og øker læringseffekten slik at kunnskapen kan benyttes til å videreføre forbedringsarbeidet i egen virksomhet. Det trigger konkurranseinstinktet, skaper entusiasme og “booster” motivasjonen. Lean spill gir også gode effekter for å bryte barrierer mot endringer i din virksomhet. Derfor passer også dette spillet godt ved oppstarten av et Lean-program.

Målet med “Case gokart” er å lære om Lean-metoder og bruke de til å jakte på smarte forbedringstiltak. Hensikten er at denne praktiske erfaringen kan overføres direkte til forbedringsarbeid i egen hverdag.

 

 

Tusen takk Glassteam as for oppdraget og et godt samarbeid rundt gjennomføringen av disse to dagene. Vi gleder oss til et fortsatt godt samarbeid.

 

Vil du utføre Lean-spillet case gokart i din virksomhet? Les mer her.