Lean Svart belte sertifiseringskurs

Svart belte sertifisering

 

Vil du bli Lean-eksperten som kan planlegge, iverksette og lede Lean-arbeidet?

Lean er 80% kultur og 20% metoder – derfor må du kunne strategisk Lean-ledelse. Uten dette vil du ikke lykkes med Lean-arbeidet.

 

På Lean svart belte sertifiseringskurs får du kompetansen en god Lean-leder trenger. Noen av temaene er strategisk hoshin Kanri, Lean-speil, gemba, standardisering, kata, coaching, Lean-program, lærende organisasjon, Lean startup og mye mer!

Lean svart belte sertifiseringskurs er den høyeste utdanningsnivået innen Lean hos oss! Sammen med sertifiseringen får du også tittelen Lean manager MC!

 

Med svart belte får du grundig fordypning og trening i Lean som gir forutsetninger til å planlegge, iverksette og lede forbedringsarbeidet. Kurset er påbygning fra hvitt, gult og grønt belte og varer i 6 dager.

 

På våre kurs bruker vi edutainment – underholdende læring! Du får inspirerende motivasjons-“boostere” med Lean-spill – en praktisk tilnærming og en pedagogisk variasjon som gir økt læringseffekt. I tillegg til Lean teori, krydres kursene med diskusjoner, oppgaver, business-caser, bedriftsbesøk, gjesteforelesere, eksempler fra virkeligheten og filmer.

 

10% rabatt pr. deltager! Gjelder ved påmelding av 2 eller flere deltakere samtidig på åpent Lean sertifiseringskurs. Kun 1 type rabatt gjelder, rabatter kan ikke kombineres.

 

Vi skal se hvordan Lean kan praktiseres på gemba – stedet der det skjer – med bedriftsbesøk. Bedriftsbesøkene har vært veldig populære hos våre kursdeltagere. Virksomhetene har jobbet med Lean over flere år og vi får se hvordan de har utført arbeidet. Noen eksempler på bedriftsbesøk er Tine, Circle K, Apotek1 med mer.

Vi har også dyktige gjesteforelesere fra ulike virksomheter. Gjesteforeleser har tidligere kommet fra ulike virksomheter som DNB, Høgskolen i Østfold, Ekornes, Vipps, Europris, med mer.

Hvilke bedrifter vi besøker og hvem som er gjesteforeleser vil variere. Selv om det er meget sjeldent at bedrifter avlyser bedriftsbesøket eller gjesteforeleser, så kan det forekomme programendringer.

Over 1000 kursdeltagere gir oss 5,5 av 6 poeng på kursets innhold på evalueringer.

 

«Jeg tok gult, grønt og svart belte hos Madisa Consulting, og er veldig fornøyd med både det faglige innholdet og det pedagogiske opplegget. Kursene var en blanding av teori og praksis, med gruppeoppgaver og bedriftsbesøk underveis, noe som ga et veldig godt læringsutbytte. Også interessant med gjesteforelesere som har praktisk erfaring fra Lean og prosessforbedringer, og kunne fortelle om sine erfaringer. Kursene har gitt meg en stødig plattform i jobben min i SpareBank 1 Østfold Akershus, og anbefales til alle som vil lære om Lean.»

Jan Anders Dahl, Lean-ansvarlig Sparebank1 Østfold Akershus

 

 

 Sjekk ut kurskalenderen for påmeldingsfrist og neste Lean sertifiseringskurs i nærheten av deg!

 

Kompetansemål

Etter gjennomføring av sertifiseringen skal du gjennom Lean spill, diskusjoner, oppgaver, teori, gjesteforelesere, business-caser, eksempler og filmer:

 • Kunne planlegge, organisere, lede og iverksette Lean-program med detaljert innføring i implementeringen

 • Ha oversikt over teknikker for suksess i Lean implementering

 • Kunne fastsette ulike Lean mål – og strategiplaner med Hoshin-plan og x-matrisen

 • Være fortrolig med ulike Lean ledelsesteknikker og verktøy som inkluderer:

  • Hvordan skape en lærende organisasjon

  • Kunne Deming’s 14 steg i ledelse

  • Forstå ledelse som coaching på ulike nivåer inkl. indre verdibasert ledelse

  • Være fortrolig med 8 steg i endringsledelse fra Harvard business school

  • Lære om hvordan motstand kan håndteres

  • Kunne ulike motivasjonsformer som leder

  • Være i stand til å gjennomføre Gemba og bruke kamishibai

  • Utvikling av team og medarbeidere

  • Få innblikk i Lean-ledelse fra Toyota i Japan

 • Vite hva kultur er, hvordan denne kan skapes og endres til en kultur for kontinuerlige forbedringer

 • Forstå kobling mellom FN’s bærekraftmål og Lean

 • Kjenne til Lean Startup og innovasjon

 • Forstå viktigheten av personlig effektivitet for å redusere sløsing

 • Mestre, praktisere og følge opp Lean-speilet

 • Lære hvordan kommunikasjon og persepsjon påvirker resultater

 • Oppfatte hva Kata er og fordelen med tankegangen

 • Forstå hva standardisering er og hvorfor det er viktig gjennom teori og Lean spill

 • Kjenne til HUKI-analyse

 • Beherske TPM og OEE

 • Vite hvordan man selger inn Lean

 • Vite hvordan Lean kan praktiseres med bedriftsbesøk og gjesteforelesninger

 • Være lidenskapelig engasjert i Lean!

 

Målgruppe

Kurs-deltageren må være Lean Gult belte sertifisert og Lean Grønt belte sertifisert.

Svart belte sertifisering passer for lean-navigatør, lean-ansvarlig, ledere og fremtidens ledere.

 

Sertifiseringskriterier

For å bli sertifisert må kurset gjennomføres og 2 hjemmelekser presenteres for kursdeltagerne.

Deltagerne må selv utarbeide et eget case for hjemmeleksen, enten basert på egen virksomhet eller annen erfaring. Om ønskelig får de personlig oppfølging fra kursleder.

I tillegg må 2 skriftlige eksamen fullføres og oppnå minimum 80 % korrekt. De som ikke består eksamen får kursbevis for deltakelse, men blir ikke sertifisert.

 

Varighet

 Sjekk ut kurskalenderen for påmeldingsfrist og neste Lean sertifiseringskurs i nærheten av deg!

Kurset varer i 6 dager med 2 treff av 3 dager med oppstart kl 09:00 og avslutning kl. 15:45.

 

Sted

Våre åpne kurs arrangeres sentralt i Oslo. Vi forsøker å finne lokasjoner med  enkel fremkommelighet med både bil og kollektivt.

Deltageren må ordne med overnatting selv.

 

Kurs-instruktører

Madisa Consulting AS består av et team med Lean-entusiaster som til enhver tid har oppdatert fagkompetanse og lang erfaring.

Vi underviser periodisk på Høgskolen i Østfold og har vært gjesteforeleser på Høyskolen Kristiania. Dette gir oss faglig tyngde og viser at vi har høy kvalitet på undervisningen.

Vi har også samarbeid med flere høyt kvalifiserte aktører. Les mer om noen av våre konsulenter her.

 

Pris

Priser og Early bird rabatt er spesifisert under kurskalenderen.

Transport for bedriftsbesøk må dekkes av deltageren selv.

10% rabatt pr. deltager ved påmelding av 2 eller flere deltakere samtidig fra samme virksomhet.

Kun 1 type rabatt gjelder, rabatter kan ikke kombineres.

 

Vil du ha en nedbetalingsplan mot en kredittsjekk? Det fikser vi. Kontakt oss her.

 

Salgsbetingelser åpne kurs

Du kan lese om salgsbetingelser ved å klikke her.

 

“Kursrekkene gir gode metoder for forbedrings- og effektiviseringsarbeid, men fokuserer også sterkt på verdier, kvalitet og kultur i organisasjoner. Denne tilnærmingen øker relevansen for LEAN i offentlig sektor, og gjør det enklere og implementere LEAN-kunnskap mot tidligere kompetanse og erfaring. Kursene er lagt opp på en slik måte at det fremmer stor deltagelse og aktivitet hos kursdeltagerne hele tiden gjennom diskusjoner, refleksjoner, praktiske (og morsomme!) oppgaver, hjemmeoppgaver og eksamener. Det er utfordrende å “være på” hele tiden, men læringsutbytte blir så enormt mye større. Kursleder stiller positive krav til deltagerne, og krever alltid mer av seg selv. Kursrekkens innhold stemmer godt overens med målene for hvert kurs. Det er en absolutt fordel at kursene holdes på tvers av bransjer – som kursdeltagere sitter vi igjen med langt flere perspektiver på eget LEAN-arbeid.”

Anne Sofie Andersen, Kommunalsjef Rakkestad kommune.

 

Ta kontakt med Marny Østreng

på tlf 928 31 395

om du har spørsmål om

Lean eller våre sertifiseringskurs.