Salgsbetingelser åpne Lean sertifiseringskurs

Salgsbetingelser åpne Lean sertifiseringskurs

 1. Påmelding til kursene gjennomføres via påmeldingsskjema på nettside.
 2. Bestillingen er bindende.
 3. Hotell-rom og reise må bestilles og betales selv.
 4. Regler for avbestilling fra kunde:
  • Avbestilling med lege-erklæring før påmeldingsfristen, belastes 25 % av deltageravgiften.
  • Avbestilling med lege-erklæring etter påmeldingsfristen, belastes 50 % av deltageravgiften.
  • Betalte plasser kan fritt benyttes av andre deltagere fra samme virksomhet ved beskjed til kurs-instruktør.
  • Avbestilling må skje skriftlig til marny@madisaconsulting.no for kurs i Oslo og thor.eirik@madisaconsulting.no for kurs i Trondheim.
 5. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal avholdes.
 6. Prisene kan endres i den utstrekning reglene for offentlige avgifter endres.
 7. Kurs-sted og innhold blir tilpasset i henhold til gjeldende nasjonale og kommunale smittevernregler. Fysisk oppmøte på kurs, kan dermed bli erstattet av den digitale plattformen, Microsoft Teams. Hvis smittevernreglene tillater at vi møtes, men at deltagerne ikke kan overstige meteren med munnbind og spriting av hender, så kan det kan føre til at Lean-spill som krever berøring, erstattes av en oppgave med en Lean-metode.
 8. Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven) gjelder for alt kursmateriell.
 9. Force Majeure: Hendelser utenfor Madisa Consulting’s kontroll før/under arrangementet, gir oss rett til å endre/kansellere bestillingen. Ved slike hendelser vil vi finne en god løsning for nytt arrangement.