Prosesseffektivisering hos Nille sentralt

Nille

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi er stolte over å ha gjennomført et vellykket oppdrag hos Nille i Vestby.

Nille var årets butikkjede i 2011!

De er en ledende norsk lavpriskjede med over 360 butikker i Norge. De er også på plass i Sverige med over 30 butikker. Nille tilbyr gode kjøp til hyggelige anledninger og har over 2000 medarbeidere som bidrar med omsetning på 1,7 milliarder NOK.

 

Madisa Consulting AS har jobbet med Lean prosesseffektivisering på kundeservice hos Nille sentralt. Resultatmessig har vi bidratt med økt kostnadseffektivisering og produktivitet med Nille’s butikker i fokus. Det var også sentralt å finne tiltak som ville bidra til en bedre hverdag for medarbeiderne på kundeservice.

 

De involverte medarbeiderne fikk grunnleggende opplæring i Lean og Lean-verktøy som ble benyttet. Under prosjektet brukte vi kundeanalyse, verdistrømsanalyse, prosess-effektivisering, rotårsaksanalyse, problem-matrise, tiltaksmatrise og tiltaksplan.

 

Nilles tilbakemelding fra gjennomført prosjekt:

«I prosjektet fikk vi sammen med Madisa Consulting AS avdekket og konkretisert reelle besparelser i arbeidstid som i omfang var av en relativt sett stor størrelse for den prosessen som ble gjennomgått.

Videre vil vi fremheve at de praktiske øvelsene og det gruppearbeid Madisa fasiliterte var meget nyttig og positivt for samarbeidet, og gav oss flere knagger å henge teorien på. Vi har nå sterk tro på at en kontinuerlig forbedringsprosess med implementering av det verktøyet som passer oss best i våre oppgaver vil effektivisere vår hverdag.»

 

Vi er imponerte over de involverte medarbeiderne hos Nille som var veldig positive og bidro aktivt til dialog og fremdrift. Medarbeiderundersøkelsen viser at de var mer fornøyd med prosessen og fikk frigjort tid til andre oppgaver etter effektiviseringen.

 

Vi takker for tilliten og ser frem til et godt samarbeid i fremtiden!

 

Fr.v: Birgitte Kiserud, Lise Oppegaard Edlund (leder servicekontoret) & Sonja Beate Solberg

Fr.v: Birgitte Kiserud, Lise Oppegaard Edlund (leder servicekontoret) & Sonja Beate Solberg