Lean Resultatforbedringsprogram

 

Som spesialister innen Lean, skal vi skape økt lønnsomhet med vårt resultatforbedrings-program.

Målet med resultatforbedringsprogrammet er å realisere resultater og skape en kultur for kontinuerlig forbedring.

Programmet basert på Lean bidrar ofte til økt kvalitet, produktivitet og reduserte kostnader.

Med fokus på kontinuerlig forbedring skal alle aktiviteter skape verdi for kunden og medarbeidere involveres i forbedringer.

Det er bevist at medarbeidere ofte øker effektiviteten og forandringer forankres når de får medbestemmelse i sin arbeidshverdag.

Dette fører ofte til bedre arbeidsmiljø og redusert sykefravær.

Våre kunder får en god og strukturert oversikt over aktiviteter og leveranser med vårt resultatforbedrings-program.

 

Resultatforbedringsprogrammet

Programmet er basert på det kjente Deming-hjulet også kjent som «Plan-do-check-act».

Vi skreddersyr programmet til hver virksomhet slik at det reflekterer visjon, mål og strategier for å oppnå ønskede resultater.

Figuren viser hovedpunktene i resultatforbedringsprogrammet og består av 4 hovedfaser med tilhørende aktiviteter og leveranser. Ved sirkelens slutt, tar man en avgjørelse om å standardisere eller videre kontinuerlig forbedring.

Resultatforbedringsprogram

Planleggingsfasen inkluderer bl.a. kartlegging av behov, strategi-plan, prosjekt-planlegging, definere opplæring og analyse av dagens KPI (nøkkeltall).

Utførelses-fasen består av å gjennomføre og implementere planlagte aktiviteter som f.eks. opplæring, 5S, verdistrømsanalyser, tavlemøter og øvrige Lean-verktøy.

I kontroll-fasen analyserer og evaluerer vi resultat og trekker lærdommer.

I forbedrings-fasen utfører vi basert på beslutnings-grunnlaget, enten standardisere eller snurre hjulet på nytt.

Vil du vite mer? Ta kontakt med oss i dag!