Knut Vissmark fra DNB er ny gjesteforeleser på Lean svart belte sertifiseringskurs!

Vi er stolte over å presentere Knut Vissmark som ny gjesteforeleser på Lean svart belte sertifiseringskurs.

Knut er Senior Lean Prosjektleder for Kompetansesenter Lean og Kvalitet i DNB Bank ASA.

Han vil fortelle om hvordan DNB jobber med Lean i en stor organisasjon og beskrive hvordan Lean-arbeidet er litt annerledes i en tjeneste-virksomhet.

Bakgrunnen for at vi introduserer nok en gjesteforeleser er at våre kunder har ønsket å lære enda mer om erfaringer fra en tjeneste-virksomhet. Vi lever etter Lean og tilpasser oss hele tiden etter våre kunders behov og derfor er det gledelig at Knut ville være med oss på laget.

Vi ser frem til et godt samarbeid!

 

Nedenfor finner du oversikt over de andre spennende gjesteforeleserne på Lean svart belte sertifiseringskurs:

Dr. Gunnar Andersson, førsteamanuensis Industriell Innovasjon Høgskolen i Østfold og styremedlem i Lean forum Østfold. Gunnar har besøkt Toyota i Japan og vil fortelle om sine møter med ledelse, “senseier” og produksjon. Hva kan vi lære av Toyota for å bli bedre på Lean-ledelse i Norge?

Jon Anders Høntorp er R&D manager på Ekornes beds AS som utvikler og produserer varemerket Svane®. Han vil fortelle om hvordan de, med inspirasjon fra Lean Startup metoden, jobber med innovasjon.

Les mer om Lean svart belte sertifiseringskurs her.