Lean er i vinden og vi ser stadig nye virksomheter som implementerer metodikken.

Kort oppsummert er Lean en filosofi og metodikk med fokus på kontinuerlige forbedringer.

Målet er å jobbe mer effektivt med perfeksjonert kvalitet. Det betyr ikke at man skal jobbe raskere med høyere tempo, men at man utfører oppgaver smartere.

Oversatt til norsk, betyr Lean slank, det handler om å forenkle. Forenkling innebærer blant annet at man bør redusere sløsing i alt man gjør. Sløsing er alt som ikke tilfører verdi til produktet/tjenesten sett fra kundens ståsted.

Ordet sløsing kan for mange være et negativt ladet ord, men innen Lean er problemer gull. Alle problemer som synliggjøres er en mulighet for å finne forbedringstiltak som øker effektiviteten.

Alle aktiviteter i en virksomhet skal skape verdi for kunde basert på deres behov.

Alle er ansvarlig og medarbeiderne involveres i forbedringer da de er nærmest de daglige oppgavene.

Basert på undersøkelser fra virksomheter som har innført Lean,

har de fått følgende gevinster:

Økt lønnsomhet

Virksomhetene som har innført Lean, har redusert kostnader, økt produktiviteten og kvaliteten. De har innført en kultur for kontinuerlige forbedringer med kundens behov i fokus. Alle medarbeidere inkludert toppledelsen og vaktmesteren har vært involvert i arbeidet med forbedringer. Resultatet av dette fokuset er økt lønnsomhet.

Raskere leveringstid til kunde

Ulike Lean verktøy som 5S, verdistrømsanalyse og strukturert problemløsning gir et godt grunnlag for de ansatte til å utføre oppgavene mer effektivt. Denne kombinasjonen bidrar til redusert leveringstid. Med fokus på kontinuerlige forbedringer har også kvaliteten på leveransene blitt forbedret.

Mer stabile og effektiviserte prosesser

Med daglig jakt på kontinuerlige forbedringer sammen med kartlegging og effektivisering av prosesser blir driften mer stabil og effektiv. De ansatte opplever mindre brannslukking og mindre avvik. Virksomheten får mer kontroll over driften og blir mindre sårbare ved ansattes fravær.

Redusert sykefravær

Med en bedriftskultur som inkluderer trygghet, åpenhet og kompetanseheving blir ofte medarbeidere mer motiverte. Respekt for medarbeidere og deres mulighet for å være med på å påvirke egen hverdag gir også bedre arbeidsmiljø og trivsel på arbeidsplassen. Dermed reduseres også sykefraværet.