Lean Innføring og implementering

 

Vi er Lean sertifisert Black belt og din Lean-rådgiver!

I tillegg til veiledning tilbyr vi også sertifiseringer og kurs.

 

Gevinster med Lean-implementering:

  1. Økt lønnsomhet

  2. Økt kundetilfredshet

  3. Økt arbeidsglede

  4. Økt effektivitet

  5. Økt kvalitet

 

Som spesialister innen Lean, skal vi realisere økt lønnsomhet med vårt resultatforbedrings-program.

Resultatforbedrings-programmet er en strukturert arbeidsmetodikk basert på Deming-hjulet og skal bidra til kontinuerlig forbedring.

Alle fasene består av en mengde aktiviteter og leveranser.

 

Resultatforbedringsprogram

 

 

Planleggingsfasen inkluderer bl.a kartlegging av behov, strategi-plan, prosjekt-planlegging, definere opplæring og analyse av dagens KPI.

Utførelses-fasen består av å gjennomføre og implementere planlagte aktiviteter som f.eks. opplæring, 5S, verdistrømsanalyser, tavlemøter og øvrige Lean-verktøy.

I kontroll-fasen analyserer og evaluerer vi resultat og  trekker lærdommer.

I forbedrings-fasen utfører vi basert på beslutnings-grunnlaget, enten standardisere eller snurre hjulet på nytt.

Lean handler også om lederutvikling hvor en forbedringskultur skapes ved at medarbeidere blir involvert og tar ansvar for kontinuerlige forbedringer.

 

 

 

Klikk her for mer detaljert informasjon om Lean.

 

 

Vi anbefaler at alt Lean-arbeid reflekterer virksomhetens visjon, strategi og målsetninger.

Alle aktiviteter tilfredsstiller kundens behov og gir kundeverdi.

Medarbeidere involveres og får medbestemmelse i forbedringer. Det fører til økt effektivitet, motivasjon og forbedret arbeidsmiljø.

På sikt kan målet med Lean være å endre hele kulturen til virksomheten med daglig fokus på kontinuerlige forbedringer.

Mange små daglige forbedringer utgjør en stor sum på veien mot kontinuerlige forbedringer.

LeanInnføringOgImplementeringVi har verktøykassen full av gode virkemidler for å øke effektiviteten,  jobbe smartere og fjerne tidstyver.

Ved innføring av Lean er det essensielt at metodikken er forankret i toppledelsen og kommunisert tydelig til resten av organisasjonen.

Det anbefales også å sette sammen et Lean-team med interne Lean-navigatører til å drive arbeidet over tid.