Opprette stillingsbeskrivelser

Madisa Consulting hjelper din virksomhet med og opprette stillingsbeskrivelser for dine medarbeidere tilpasset nåværende verdistrømanalyse prosess og virksomhetens behov.

Verdistrømanalysen skal gi tydelig oversikt over roller og ansvarsfordeling.

Stillingsbeskrivelsen skal beskrive hvilke oppgaver som skal gjennomføres i detalj slik at det ikke oppstår noen usikkerhet rundt dette.

 

Din virksomhet oppnår følgende fordeler med dette:

  1. Kunngjør krav til sine medarbeidere.

  2. Økt lønnsomhet på grunn av økt oppgave-fokus og økt effektivitet.

  3. Sikrer motivasjon for endring.

 

Medarbeideren oppnår følgende fordeler med dette:

  1. Får mer forutsigbarhet og kontroll på sine oppgaver.

  2. Kan få en større følelse av å lykkes og kunne gå hjem og føle han har gjort en god jobb.

 

Medarbeideren vet ofte hva han skal gjøre, men samsvarer dette med virksomhetens krav?

Ofte kommuniseres oppgaver muntlig, men det mangler et godt skriftlig dokument som formidler virksomhetens krav til den ansatte.

Et skriftlig dokument er mindre tvetydig enn muntlig kommunikasjon.