Kartlegge prosess

Madisa Consulting bistår din virksomhet med å kartlegge og dokumentere alle typer prosesser som verdistrømanalyse (VSA). VSA er en metode for å kartlegge produktets/informasjonens vei gjennom verdikjeden.

Vi kan også dokumentere prosesser som en rutine-beskrivelse.

Eksempel på en verdistrømsanalyse:

Verdistrømanalyse

 

Din virksomhet oppnår følgende fordeler med å kartlegge prosess:

1.         Øker lønnsomheten med økt effektivitet og oppgave-fokus.

2.         Reduserer sårbarhet ved fravær og oppsigelse.

3.         Kan raskere sette nyansatte inn i oppgaver.

4.         Forbedrer service til kunden.

5.         Forbedrer internkontroll og får oversikt over aktiviteter.

 

 

Vi har spesialisert oss på prosesser innenfor logistikk med fokus på innkjøp, lagerstyring, kundeserviceaktiviteter og transport.

Fokus bør være på helheten i virksomheten hvor prosessene skal reflektere virksomhetens visjon, strategi og målsetninger.

En prosess er et definert sett aktiviteter/handlinger med «inputs» og «outputs» som ideelt sett skaper verdi for kunden. Kunden kan i denne sammenheng være både intern eller ekstern.

Det er viktig for virksomheter å ha oversikt over sine aktiviteter fordi det er innenfor driften de virkelige verdiene skapes.

 

Noen virksomheter har ikke prosesser eller har ikke evaluert dem de siste 5-10 årene. Samtidig har ofte verden og markedet forandret seg. Noen virksomheter har vokst i antall kunder, medarbeidere og omsetning. Fravær av prosesser gjør virksomheten svært sårbar i forhold til internt effektivitet, kvalitet samt ved ansattes fravær.

Er det slik at alle medarbeidere som i utgangspunktet skal utføre det samme arbeidet faktisk gjennomfører dette på lik måte?

Ved å synliggjøre hvordan hver og en medarbeider arbeider, finner vi den beste måten å jobbe på med dagens forutsetninger. Dette kan enkelt gjøres med en verdistrømsanalyse.

Verdistrømmen kan også vise tidsforbruk for den totale prosessen.

 

Det er 5 grunnleggende elementer som bør være i fokus i verdistrømanalyse (VSA):

1.       Verdi

→     Alle VSA skal ha verdi for kunden.

→     Aktiviteter som ikke gir verdi for kunden (definisjon: sløsing/tidstyv) kan elimineres.

2.       Verdistrøm

→     Skal ta fokusere på kundens behov.

→     Skape optimale prosesser.

→     Skal ha tydelige roller og ansvarsfordeling.

3.       Flyt

→     Verdistrømmen skal ha balanse.

→     Flaskehalser bør ha høyest prioritet.

4.       Trekk

→     Fokus på behov, ikke og” pushe”.

5.       Perfeksjon

→     Gir grunnlag for kontinuerlig forbedring

→     Gjøres det rett 1. gang?

→     Gir oversikt på aktiviteters synlighet, delaktighet og måling.

 

Madisa Consulting anbefaler at medarbeiderne selv er med på og identifisere virksomhetens aktiviteter for de kjenner oppgavene best. Det skaper forankring og et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer. Vi kan likevel utføre verdistrømsanalyse på den tradisjonelle måten.

Samtidig krever dette at sterk forankring i ledelsen.

Samarbeid, involvering og engasjement er grunnleggende for best mulig resultat i samspillet mellom medarbeider, ledelse og Madisa Consulting.

Tiden inne for å effektivisere prosessene når din virksomhet har kontroll over nåværende prosesser.