Stillingsbeskrivelser

Madisa Consulting hjelper din virksomhet med å oppdatere stillingsbeskrivelser for dine medarbeidere tilpasset virksomhetens behov og effektivisert verdistrømanalyse prosess.

Verdistrømanalysen skal gi tydelig oversikt over roller og ansvarsfordeling.

Stillingsbeskrivelsen skal beskrive hvilke oppgaver som skal gjennomføres i detalj slik at det ikke oppstår noen usikkerhet rundt dette.

 

Din virksomhet oppnår følgende fordeler med dette:

1.         Kunngjør krav til sine medarbeidere.

2.         Økt lønnsomhet på grunn av økt oppgave-fokus og økt effektivitet.

3.         Sikrer i større grad motivasjon for endring.

 

Medarbeideren oppnår følgende fordeler med dette:

4.         Får mer forutsigbarhet og kontroll på sine oppgaver.

5.         Kan få en større følelse av å lykkes og kunne gå hjem og føle han har gjort en god jobb.

 

Medarbeideren vet ofte hva han skal gjøre, men samsvarer dette med virksomhetens krav?

Ofte kommuniseres oppgaver muntlig, men det mangler et godt skriftlig dokument som formidler virksomhetens krav til den ansatte.

Et skriftlig dokument er mindre tvetydig enn muntlig kommunikasjon.

close
Sign Up

Velkommen!

Fyll ut skjemaet nedenfor for å
motta Lean-artikler, inspirasjon
og nyheter på e-post.

Kontaktinformasjonen blir ikke videreformidlet og du
kan selvfølgelig melde deg av når som helst.

Madisa