Implementering effektivisert prosess

Madisa Consulting hjelper din virksomhet med å implementere effektivisert prosess.

Vår erfaring har vist at det ikke er nok med å effektivisere prosessen og gjennomføre opplæring. Det er også viktig å være til stede og drive oppfølging i den daglige drift for å sikre at aktiviteter faktisk blir gjennomført på gulvet.

 

Din virksomhet oppnår følgende fordeler med dette:

1.         Får ønsket tilstedeværende kompetanse som frigjør ressurser.

2.         Sikrer at prosessene blir korrekt implementert.

3.         Økt lønnsomhet på grunn av økt oppgave-fokus og effektivitet.

4.         Øker medarbeiders trygghet og motivasjon for endring.

5.         Synliggjør nye utfordringer og muligheter – Madisa Consulting kommer med forslag for kontinuerlig forbedring.

 

Ved implementering av prosessen bør det være en leder tilgjengelig. I en travel hverdag bistår vi med store deler av denne oppgaven.

Hvis man unnlater tilstedeværelse, risikerer man at virksomheten raskt faller tilbake til gamle vaner.

Tilstedeværelse bidrar til forankring og trygghet hos medarbeideren. Det er prekært for å sikre at de daglige aktiviteter blir utført i henhold til prosessen.

Med rask forankring kommer resultater raskere for økt effektivitet og lønnsomhet.

Samarbeid, involvering og engasjement er grunnleggende for best mulig resultat i samspillet mellom medarbeider, ledelse og Madisa Consulting.

close
Sign Up

Velkommen!

Fyll ut skjemaet nedenfor for å
motta Lean-artikler, inspirasjon
og nyheter på e-post.

Kontaktinformasjonen blir ikke videreformidlet og du
kan selvfølgelig melde deg av når som helst.

Madisa