Referanse Rakkestad kommune

Kursrekkene gir gode kunnskaper og verktøy for forbedrings- og effektiviseringsarbeid, men fokuserer også sterkt på verdier, kvalitet og kultur i organisasjoner. Denne tilnærmingen øker relevansen for LEAN i offentlig sektor, og gjør det enklere og implementere LEAN-kunnskap mot tidligere kompetanse og erfaring.

Kursene er lagt opp på en slik måte at det fremmer stor deltagelse og aktivitet hos kursdeltagerne hele tiden gjennom diskusjoner, refleksjoner, praktiske (og morsomme!) oppgaver, hjemmeoppgaver og eksamener. Det er utfordrende å "være på" hele tiden, men læringsutbytte blir så enormt mye større. Kursleder stiller positive krav til deltagerne, og krever alltid mer av seg selv.

Kursrekkens innhold stemmer godt overens med målene for hvert kurs; GUL fremmer innsikt og forståelse for LEAN, GRØNN dyktiggjør deg for aktiv deltagelse i LEAN-prosesser, SORT gjør deg kompetent til å lede egne prosesser.

Det er en absolutt fordel at kursene holdes på tvers av bransjer - som kursdeltagere sitter vi igjen med langt flere perspektiver på eget LEAN-arbeid.

Anne Sofie Andersen, Kommunalsjef Rakkestad kommune.

close
Sign Up

Velkommen!

Fyll ut skjemaet nedenfor for å
motta Lean-artikler, inspirasjon
og nyheter på e-post.

Kontaktinformasjonen blir ikke videreformidlet og du
kan selvfølgelig melde deg av når som helst.

Madisa