Referanse Harstad kommune

 

 

 

 

 

 

Kurset har bidratt til at vi har tatt steget videre og har utviklet vår måte å arbeide med forbedring i kommunen. Vi har et større fokus på å synliggjøre gevinster og dokumenterer det arbeidet som ukentlig tas opp på tavlemøter og gjennom andre prosesser eks, verdistrøm. I tillegg ser vi verdien i det innovasjonsarbeidet som skapes i disse prosessene. Samhandling og erfaringsutveksling under kurset  bidro til en god opplevelse. Monica Lindstrøm, Lean-ansvarlig.