Prosess-effektivisering

Prosessene hos mange virksomheter er 50 – 90 % ineffektive og har et høyt potensiale for å øke lønnsomheten. Mangelfulle prosesser bidrar til økte kostnader, dårlig flyt, misfornøyde kunder og slitne medarbeidere.

Det er viktig for virksomheter å ha oversikt over sine prosesser og aktiviteter fordi det er innen driften de virkelige verdiene skapes.

Med en Lean-tilnærming kartlegger og effektiviserer vi dine prosesser.

 

Dine medarbeidere vet best hvor skoen trykker og vi jobber sammen med dem for å forankre varige endringer. Basert på kartleggingen av dagens situasjon, forebygger vi avvik med strukturert problemløsning og identifiserer forbedringstiltak som danner grunnlaget for effektivisert prosess. Vi hjelper deg selvfølgelig med å implementere effektivisert prosess også. Prosesser bør forbedres kontinuerlig for å tilpasses markedet og avvik som ofte er kostnadsdriverne.

Oversikten nedenfor viser fremgangsmåten for hvordan vi jobber.

Hovedfaser i verdistrømsanalyse & prosesskartlegging 

 

 

Marny Østreng UnnliKontakt Marny Østreng på Tlf: 928 31 395 for en uforpliktende prat om hvordan vi kan effektivisere dine prosesser med Lean.