Vi underviser i Lean transformasjon på HiØ

24.01.2018

Vårt samarbeid med Høgskolen i Østfold gir deg som kunde flere fordeler. Samarbeidet bidrar til at vi får økt faglig tyngde og stadig videreutvikler oss til å levere enda bedre kvalitet.

Daglig leder, Marny Østreng Unnli, har ansvaret for ca. 50 % av undervisningen i Lean transformasjon (15 studiepoeng) på HiØ.

I tillegg til teori, praktiske oppgaver og diskusjoner, drar vi på gemba-besøk til bedrifter som jobber med Lean.

Vi har besøkt Østsiden sykehjem (se bilde) og Contiga. Neste uke skal vi besøke Nexans i Halden.

Lean-ansvarlig på  Østsiden sykehjem mener det viktig å ha klare roller og tydelig avgrensning mellom oppgaver. Medarbeideren involveres i Lean-arbeidet, de får anerkjennelse og de har en “tabbekvote”. Tusen takk til alle bedriftene for at vi fikk komme på besøk og lære!

Les mer om vårt samarbeid her: https://madisaconsulting.no/samarbeid-hogskolen-i-ostfold/