5S prosjekt har gitt flere hundre tusen i gevinst hos Europris!

21. Oktober, 2019.

 

Marny Østreng, vår daglige leder, har i hele 2019 jobbet som innleid Lean program-leder hos Europris logistikk hvor det jobber ca. 200 medarbeidere.

Hun har jobbet med små og store Lean-prosjekter med utgangspunkt i Lean-strategien (Hoshin Kanri) og visjonen om å bli «Litt bedre hver dag!».

Siden Lean er 80 % kultur og 20 % metoder, har fokuset vært å skape et bærekraftig system hvor det ikke bare jobbes med metoder, men også å skape en forbedringskultur hvor medarbeiderne involveres i de fleste prosjektene.

 

Et av prosjektene som gir en gevinst på ca. 300 000 kroner pr. år, er 5S på paller på lageret. 

Gratulerer til 5S-teamet!

Hver dag flyttes det på ca. 1500-3000 paller og problemet var at pallene sto rundt omkring på gulv og i reoler. Målet til 5S-teamet var å få ryddighet, bedre kontroll, sortere mest mulig i første ledd, ha faste plasser til pallene og sikre tilgjengelighet på paller for bedre flyt og spare tid.

Bildene viser hvordan det så ut i reolen før 5S og etter 5S. De ulike palletypene har fått egne oppmerkede og hensiktsmessige plasser rundt omkring på lageret for minst mulig interntransport. Nå blir det enklere å plassere pallene på riktig sted ferdig sortert og det blir enklere å finne riktig pall til riktig tid.

 

Noen andre gevinster fra dette prosjektet:

  1. Medarbeiderne sier på tavlemøter at det er triveligere på arbeidsplassen.

  2. Prosessen rundt håndtering av paller er effektivisert og vi har redusert sløsing som venting, unødvendig bevegelse, overprosessering, omarbeiding og lager.

  3. Pallene opptar mindre verdifull plass på lageret som også er kostnadsbesparende.

 

5S er grunnpilaren i Lean

Målet med 5S er å få en oversiktlig og ryddig arbeidsplass som skal gi økt flyt, en bedre hverdag for medarbeiderne og økt kostnadseffektivitet. Med 5S legges grunnsteinen til Lean-reisen for å skape en kultur for kontinuerlig forbedring.

Mange kostnadsbesparende effekter oppnås ganske enkelt med 5S. Metoden bidrar til økt flyteffektivitet ved å utvikle en ryddig og oversiktlig arbeidsplass som angriper sløsing og ikke minst synliggjør avvik. 5S støtter også HMS og bidrar til en hyggeligere arbeidsplass samt arbeidsmiljø. Medarbeiderne involveres i 5S-arbeidet og får dermed faglig personlig utvikling. I tillegg blir de blir ofte mer stolte over arbeidsplassen sin.

 

 

Vi ser frem til et fortsatt godt Lean samarbeid med flinke folk på Europris!

 

Vil du utføre 5S i din virksomhet? Les mer her.