E-læringskurs

E-læringskurs

 

Madisa Consulting tilbyr utvikling av skreddersydde e-læringskurs i Lean så du kan heve kompetansen i din virksomhet.

 

Vår anbefaling er å kombinere e-læringskurs med åpne kurs. Vi kjenner til flere kunder som benytter seg av dette. Et e-læringskurs alene kan ikke fullstendig erstatte et kurs hvor mennesker møtes fordi vi trenger de verdifulle diskusjonene, samspillet, oppgavene og direkte feedbacken. Likevel er det situasjoner eller utvalgt innhold som egner seg svært godt som e-læringskurs.

 

Eksempel på innhold hvor e-læringskurs kan fungere godt i din virksomhet:

 • Introduksjon til Lean

 • Bruk av Lean metoder

 • Standarder for ledelse

 

Noen fordeler med e-læring:

 • Kan utføres hvor du vil – ingen reisekostnader

 • Kan utføres når du vil og deles opp slik at det passer inn i din drift

 • Innhold kan komplementere øvrige kurs

 • Standardisert opplæring til nyansatte og ansatte

 • Sørger for at medarbeideren har rett kompetansenivå

 

Vi tilbyr en egen e-læringsplattform eller vi kan bruke kundens egen plattform. Siden vi har både utdannelse og erfaring fra IT-løsninger setter vi oss raskt inn i ulike plattformer.

På vår plattform kan vi lage løsninger med kontroll-spørsmål underveis eller til slutt med en eksamen.

 

Vi samarbeider tett med kunden når den skreddersydde løsningen utformes slik at den tilfredsstiller deres behov. Vi anbefaler en god dialog i hele utviklingsfasen fra idemyldring til ferdig produkt. Kunden godkjenner løsningen før den ferdigstilles og lanseres.

Det er viktig for oss at leveransen har følgende:

 • Høy faglig kvalitet på innhold

 • Enkelt og folkelig språk

 • God design

 • Forståelig struktur

 

Vår samarbeidspartner i Consulting West kan også bidra med e-læringskurs i andre fag som markedsføring, ledelse, forretningsutvikling, farmasi, pedagogikk og jus. Les mer her. 

 

Ta kontakt med oss om du har spørsmål om e-læringskurs eller Lean.