E-læring Lean metoden: 5S. Se filmen!

 

 

Hva er Lean-metoden 5S?

5S mantraet er: “En plass til alt og alt på sin plass!”. 5S er et system og en disiplin for å organisere og standardisere fysiske og digitale arbeidsområder. 5S er grunnpilaren i Lean-arbeidet. Mange virksomheter velger å starte Lean-reisen med metoden 5S for det setter tydelige synlige spor og gir resultater. 5S-metoden er universell og gjelder altså for alle arbeidsområder inkludert de digitale og fungerer for alle typer bransjer i både privat og offentlig sektor. Ved implementering av 5S følger ledelsen en logisk og strukturert rekkefølge med 14 steg. Du kan også lese mer om 5S i en artikkel vi har publisert i magasinet Tungt logistikk her. 

Hvorfor skal du lære om Lean 5S?

Lean kan gi 40%-100% bedre kvalitet (Martin) og 10% av dette kommer ofte fra 5S (Quality magazine). En av de største fordelene med 5S, er at metoden angriper sløsing og ikke minst synliggjør avvik. Flere fordeler med 5S er:

 1. Økt flyteffektivitet

 2. Økt kostnadseffektivitet

 3. Raskere levering til kunden

 4. Bedre kvalitet på arbeid

 5. Støtter Helse, miljø og sikkerhet

 6. Gir mer stolthet og involvering

 

 

 

Hva får du?

 • Kurset varer i ca. 1.5 time

 • Lean-spill

 • Maler: Red-tag, red-tag skjema, revisjons-skjema

 • Real-life case

 • Kursleder har en personlig fortellerstil hvor erfaringer, eksempler og teori flettes sammen til en god historie

 • Kursene har et folkelig språk og god variasjon med filmer på norsk og engelsk, visuelle illustrasjoner, bilder, eksempler, oppgaver og ulike tekst-typer.

 • Kontrollspørsmål etter flere emner

 • Kursbevis når kurset er gjennomført og du har svart riktig på de 10 spørsmålene og de 2 enkle oppfølgingspørsmålene

 

Læringsmål:

 • Lære om hva 5S er gjennom teori og praktisk Lean-spill

 • Lære om hvorfor vi skal jobbe med 5S

 • Lære om hvordan du som leder skal jobbe med 5S via de 14 stegene

 

Innholdsfortegnelse kurs:

 • Hva er Lean 5S?

 • Praktisk forståelse for 5S via 5S-spill. 4 runder

 • Hva lærte vi med 5S-spillet?

 • 5S mantra: “A place for everything and everything in it’s place”

 • Hvorfor skal vi jobbe med 5S?

 • Økt flyteffektivitet

 • Økt kostnadseffektivitet

 • Raskere levering til kunden

 • Bedre kvalitet

 • Støtter helse, miljø og sikkerhet

 • Gir mer stolthet og involvering

 • Case på Europris: 5S prosjekt har gitt flere hundre tusen i gevinst!

 • Hvorfor er det mange som ikke får til 5S?

 • 14 steg for å oppnå 5S forklart i detalj

 • Suksesskriterier for 5S

Detaljer om kurset:

 • Forhåndskunnskap: Ingen

 • Levering: Nettbasert kurs som utføres når det passer deg

 • Tid: Ca. 1.5 time

 • Tilgang: 1 år

 • Pris: 400,- eks. mva.

 • Registrering: Etter at du klikker på linken du mottat på e-post, må du velge “Registrere deg” for innlogging 1. gang.

  Det kan være lurt å huske på hvilken e-post og passord du har brukt til neste gang du vil ta et e-læringskurs.

 

Våre kursdeltagere gir oss 5,5 av 6 poeng på kursets innhold på evalueringer.

 

“Vi har benyttet Madisa Consulting til interne kurs for gult belte og noen av oss har deltatt på eksternt grønt belte kurs. Kursene er veldig godt mottatt av våre ansatte og de motiverer stort til aktiv deltakelse og læring – en god miks av teori og praksis. Utover dette har Madisa Consulting støttet oss i oppstarten av tavlemøter og loset oss trygt gjennom forberedelser, planlegging og selve utrullingen av tavlene. Tavlemøter har bidratt til å både identifisere og gjøre problemer kjent og motivert våre medarbeidere til å problemløsning gjennom godt samarbeid internt og på tvers av avdelinger.”

Kenneth Skaarer, Logistikkleder K. Ekrheim AS.

 

Siden vi kontinuerlig forbedrer våre kurs, tar vi forbehold om endringer.

Ta kontakt med Marny Østreng

på tlf 928 31 395

om du har spørsmål om

Lean eller våre e-læringskurs.

 

 

Kilder:

https://www.qualitymag.com/articles/85172-quality-101-improving-quality-through-lean-concepts

Value Stream Mapping, Karen Martin & Mike Osterling. 2014.