E-læring Lean-metoden A3 problemløsning

Hva er Lean-metoden A3 problemløsning?

Med A3-metoden strukturerer du opp arbeidet når du jobber med et problem, forbedring eller en situasjon. Ledelsen pleier å like dette oppsettet fordi det fremtvinger tydelighet, gir oversiktlig dokumentasjon og et tilfredsstillende beslutningsgrunnlag.

Selv om navnet kommer fra papirformatet hvor all informasjon om skal få plass på et A3 ark, så er hensikten bak metoden noe helt annet. Det er tankeprosessen med refleksjoner og analyser for å ta faktabaserte avgjørelser bak som teller, ikke selve metoden.

 

Hvorfor skal du lære om Lean A3 problemløsning?

På dette kurset lærer du å løse en problemstilling eller situasjon på en strukturert måte som gir:

 

 1. En enklere og kjappere fremstilling som ledelsen elsker

 2. En strukturert tilnærming til problemløsning hvor det handler om å bryte ned en problemstilling, analysere fakta og løse den

 3. Løsninger som fjerner rotårsaken til et problem

 4. Mer faktabaserte avgjørelser

 5. En dypere kunnskap hvor du virkelig forstår situasjonen

 6. Tydelig beskrivelse av essensiell informasjon

 7. Et godt grunnlag for sparring og refleksjon

 8. Enklere konsensus om videre fremdrift

 9. En tydeligere presentasjon av situasjonen

 

 

 

Hva får du?

 • Kurset varer i ca. 1 time

 • A3 mal

 • Kursleder har en personlig fortellerstil hvor erfaringer, eksempler og teori flettes sammen til en god historie

 • Kursene har et folkelig språk og god variasjon med visuelle illustrasjoner, bilder, eksempler, oppgaver, ulike tekst-typer og filmer (på engelsk)

 • Kontrollspørsmål etter flere emner

 • Kursbevis når kurset er gjennomført og du har svart riktig på de 10 spørsmålene og de 2 enkle oppfølgingspørsmålene

 

Læringsmål:

 • Lære om hva A3 er

 • Lære om hvorfor du skal jobbe med A3

 • Lær om hvordan du skal jobbe med A3

Innholdsfortegnelse kurs:

 • Hva er metoden A3?

 • Hvorfor er A3 nyttig?

 • Kilder til problemer

 • Historien til A3

 • Sammenheng mellom A3 og andre Lean metoder

 • Hvordan lede arbeidet med A3?

 • Hvordan sette opp en A3?

 • Hvordan jobbe med A3?

 • Beskriv problemstillingen, målet og nåsituasjonen

 • Utfør rotårsaksanalyse og prioriter

 • Bestem tiltak og beskriv ønsket fremtidig situasjon

 • Lag Fremdriftsplan og utfør!

 • Studer og beskriv resultater

 • Evaluering av videre oppfølgingstiltak

 • Standardisering

 • Kontinuerlig forbedring

 • “Sharing is caring”

Detaljer om kurset:

 • Forhåndskunnskap: Ingen

 • Levering: Nettbasert kurs som utføres når det passer deg

 • Tid: Ca. 1 time

 • Tilgang: 1 år

 • Pris: 400,- eks. mva.

 • Registrering: Etter at du klikker på linken du mottat på e-post, må du velge “Registrere deg” for innlogging 1. gang.

  Det kan være lurt å huske på hvilken e-post og passord du har brukt til neste gang du vil ta et e-læringskurs.

 

Våre kursdeltagere gir oss 5,5 av 6 poeng på kursets innhold på evalueringer.

“Europris AS- Logistikk har hatt et tett og godt samarbeid med Madisa Consulting siden 2018. Vi i Europris AS- Logistikk har benyttet oss at Madisa Consulting sine tjenester til både kurs og veiledning i tiden fra 2018-2020. Madisa har hjulpet oss med kulturbygging, grunnleggende Lean forståelse og vært en sterk bidragsyter og  rådgiver i mange av våre A3 prosjekter og 5S prosjekter. Vi ser frem mot et fortsatt godt samarbeid med Madisa Consulting i tiden som kommer.”

Jan Eilef Tomasi Engen. Direktør Sentrallager Europris A/S

 

Siden vi kontinuerlig forbedrer våre kurs, tar vi forbehold om endringer.

 

Ta kontakt med Marny Østreng

på tlf 928 31 395

om du har spørsmål om

Lean eller våre e-læringskurs.