Lean-speilet: Sammenligning av din virksomhets Lean arbeidspraksis mot de antatt beste i verden

Vil du sammenligne din virksomhets Lean-arbeid med de antatt beste i verden?

 

Lean-speilet eller ståstedsanalysen er en meget virkningsfull og visuell metode for ledelsen. Metoden gir deg oversikt over hvor du står i dag og hjelper deg med å sette ønsket målsetning.

 

Med Lean-speilet kan du identifisere det som er bra og bør videreføres. Metoden bidrar også til å identifisere forbedringsområder og bestemme fremtidige prioriteringer og målsetninger. Gapet mellom dagens situasjon og ønsket fremtidig situasjon blir tydelig og gir grunnlaget for en utviklingsplan.

 

Modellen for Lean-speilet er bygd på:

1. Toyotas 4 P’er: Philosophy, process, people og problemsolving

2. Harvard Business schools kriterier for en lærende organisasjon

 

Kilde: Wig (2013). Lean ledelse for lærende organisasjoner. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag

 

For å få Lean-speilet gratis i din innboks, ber vi om at du registrerer deg.
Ved registrering mottar du også nye publikasjoner eller andre spennende nyheter hos Madisa Consulting på e-post.
Kontaktinformasjonen blir ikke videreformidlet og du kan selvfølgelig melde deg av når som helst.

    Les fullversjonen av artikkelen ovenfor og få tilgang til nye spennende artikler, kampanjer og nyheter fra Madisa Consulting