Ny Lean artikkel!

8 Lean-tips som kan fordoble din produktivitet

Foto: Pixabay

Kostnadsreduksjoner og økt effektivitet er sentralt i privat/offentlig sektor. Men har man egentlig fokus på de riktige tingene når kostnadene skal ned? Hvordan blir dette bedre for kunden? Gir endringene som utføres i dag egentlig økt verdiskapning? Studier over mange år peker på at TID skiller virksomheter som lykkes eller ikke lykkes (Stalk/Hout, 1990). Lengre tid betyr høyere kostnader, mer omarbeiding, flere problemer og lavere kvalitet. Utfordringen blir dermed å skape mest verdier med lavest kostnad på kortest mulig tid.

Boston Consulting Group har basert på omfattende studier utviklet «Rules of response in manufacturing» som går nærmere inn på dette med tid og er beskrevet i boken «Competing against time» skrevet av Stalk/Hout. Dette er også svært relevant for de som jobber med tjenester.

 1. 0,05 to 5% regelen: Den verdiskapende tiden utgjør mellom 0,05% og 5% av total tid.

 1. 3/3 regelen: Ventetiden påvirkes lite av a jobbe hardere eller løpe fortere. Ventetiden (når det ikke skjer verdiskapende arbeid) kan grovt deles i:

  1. Venting på fullføring av batcher

  2. Venting på omarbeiding

  3. Venting på ledelsesbeslutninger

 1. ¼-2-20 regelen: ¼ forbedring av total tid gir:

  1. Fordobling (2) av produktivitet og

  2. 20% reduksjon av kostnader

Økt konkurransekraft er resultatet når man måler på tid og det har flere store virksomheter forstått, f.eks.: Wal-Mart og Hewlett- Packard.

  Les fullversjonen av artikkelen ovenfor og få tilgang til nye spennende artikler, kampanjer og nyheter fra Madisa Consulting