4 verktøy for problemløsning Lean-ledere bruker som forbedrer bunnlinjen

A3 og PUKK

Artikkelen gir deg 4 verktøy for problemløsning Lean-ledere bruker som forbedrer bunnlinjen. Du får innblikk i ulike Lean problemløsningsmetoder som A3, forbedringshjulet, fiskebensdiagram og rotårsaksanalyse.

Albert Einstein sa at hvis han hadde en time på å løse et problem, så ville han brukt 55 minutter på å tenke på problemet og 5 minutter på å finne en løsning.

For fri tilgang til artikkelen ber vi om at du registrerer deg.
Ved registrering mottar du også nye publikasjoner eller andre spennende nyheter hos Madisa Consulting på e-post.
Kontaktinformasjonen blir ikke videreformidlet og du kan selvfølgelig melde deg av når som helst.

    Les fullversjonen av artikkelen ovenfor og få tilgang til nye spennende artikler, kampanjer og nyheter fra Madisa Consulting