Prosess-effektivisering

Med en Lean-tilnærming kartlegger og effektiviserer vi dine prosesser. NO CURE, NO PAY!

Dersom vi ikke realiserer dokumenterbare gevinster, blir det ingen kostnad for deg.

Noen gevinster som kan oppnås er økt lønnsomhet, økt kundetilfredshet og økt arbeidsglede.

 

Prosessene hos mange virksomheter er opptil 50 % ineffektive og har et høyt potensiale for å øke lønnsomheten. Mangelfulle prosesser bidrar til store kostnader, misfornøyde kunder og slitne medarbeidere.

Det er viktig for virksomheter å ha oversikt over sine prosesser og aktiviteter fordi det er innen driften de virkelige verdiene skapes.

 

Dine medarbeidere vet best hvor skoen trykker og vi jobber sammen med dem for å forankre varige endringer. Basert på kartleggingen av dagens situasjon, forebygger vi avvik med strukturert problemløsning og identifiserer forbedringstiltak som danner grunnlaget for effektivisert prosess. Vi hjelper deg selvfølgelig med å implementere effektivisert prosess også. Prosesser bør forbedres kontinuerlig for å tilpasses markedet og avvik som ofte er kostnadsdriverne.

Oversikten nedenfor viser fremgangsmåten for hvordan vi jobber.

Hovedfaser i verdistrømsanalyse & prosesskartlegging 

 

 

Marny Østreng UnnliKontakt Marny Østreng Unnli på Tlf: 928 31 395 for en uforpliktende prat om hvordan vi kan effektivisere dine prosesser med Lean.