Rådgivning Lean

Vi er Lean entusiaster og tilbyr Lean rådgivning hvor målet er å skape selvgående kunder som vil høste frukter i mange år. Vi tilbyr selvfølgelig Lean kurs, sertifiseringer og praktiske Lean spill også.

Lean er i vinden og passer for både næringslivet og offentlig forvaltning. Lean er en driftsstrategi der du engasjerer teamet ditt til å skape flyteffektivitet for kunden og det gir resultater på bunnlinjen.

Lean hjelper deg og din virksomhet med å jobbe smartere for å oppnå resultater. Ved å gjøre verdiskapende aktiviteter, fjerne sløsing og forenkle prosesser, så vil du oppleve bedre ressursutnyttelse, økt flyteffektivitet og frigjøring av tid til andre oppgaver. Økt kvalitet og verdi for kunden blir ofte et resultat av dette.

Strategien handler også om lederutvikling hvor alle medarbeidere blir involvert og får medbestemmelse. Dette bidrar til bedre arbeidsmiljø som igjen gir et godt grunnlag for å skape en forbedringskultur.

 

«I prosjektet fikk vi sammen med MC avdekket og konkretisert reelle besparelser i arbeidstid som i omfang var av en relativt sett stor størrelse for den prosessen som ble gjennomgått.» Christian Andersen, Direktør Supply chain, Nille

 

 

 

Madisa Consulting har en helhetlig tilnærming til et Lean-program hvor arbeidet reflekterer din virksomhetens visjon, strategi og målsetninger.

Det er viktig å ha tydelige mål, helhetlig og langsiktig satsning med dedikerte ressurser i Lean-arbeidet.

I motsetning til vanlige forbedringsprosjekter, vil fokus opprettholdes både under og etter implementering med vårt Lean resultatforbedrings-program.

 

 

 

 

Resultatforbedrings-programmet er en strukturert arbeidsmetode basert på PDCA-hjulet og suksesskriterier basert på forskning og erfaring. Alle fasene består av en mengde aktiviteter og leveranser som skreddersys til din virksomhet. Programmet hjelper deg i oppstarten av en Lean-implementering eller etter at man har jobbet med Lean i en periode.

Våre kompetente konsulenter hjelper deg med å velge Lean-metoder (se noen av disse nedenfor) tilpasset ditt behov og bistår med implementeringen.

Lean ledelse er hjertet i programmet. Lean-ledelse er essensielt for å opprettholde momentum på kontinuerlige forbedringer, involvere medarbeidere og skape et vinnerlag. På sikt er målet med Lean å skape en kultur for kontinuerlig forbedringer.

 

Vi har verktøykassen full av gode virkemidler for å øke effektiviteten og jobbe smartere.

Her er noen av våre verktøy og metoder:

 

→ Prosess-effektivisering→ Verdistrøms-analyse→ VOC: Voice of the customer
→ SIPOC→ Sløsingsanalyse→ Visuell styring
→ Tavlemøter→ Kaizen→ Problemløsning
→ PDCA→ A3→ Rotårsaksanalyse
→ Fiskebensdiagram→ Prioriterings-matriser→ FMEA
→ 5S→ Spaghettimap→ Kanban
→ Poka yoke→ SMED→ Andon
→ Standardisering→ Lean ledelse→ Gemba
→ Hoshin Kanri→ Lean-speil→ Lean startup
→ Lean verdier→ Og mye mer!

grunder

Trenger du en Lean rådgiver, lærer eller prosjektleder? 

Kontakt daglig leder Marny Østreng Unnli i dag! Klikk her.